3. Tesařová Jana, Ing. Mgr.

manažerka v cestovním ruchu, 45 let, Bojkovice.

Kdo jsem?

Vystudovala jsem ekonomiku a environmentalistiku. Před mateřskou dovolenou jsem pracovala v Centru Veronica Hostětín, teď působím jako manažerka v cestovním ruchu. Mám dvě děti, ráda chodím na výlety a sportuju. 

Proč kandiduji ve volbách a právě za SPOLU? 

Od mládí mě zajímá veřejné dění, byla jsem aktivní v řadě spolků (v některých stále jsem), po očku sleduju politiku. Myslím, že základem dobře fungující společnosti je právě to, že se lidé aktivně zapojují do toho, co se děje zejména v jejich okolí. Na činnosti SPOLU pro Bojkovsko se podílím už devátým rokem, jeho principy jsou mi blízké - strategické plánování, komunikace s veřejností, efektivita i další. 

Co mne na Bojkovsku trápí, vadí mi a co chci opravdu změnit? 

Zaměřila bych se na komunikaci s veřejností. Prosazovala bych pořádání veřejných fór, na nichž by lidé diskutovali a vybrali, co je ve městě důležité. Podporovala bych kvalitní informace pro občany - formou mailů, sms, přehlednějších webových stránek a sociálních sítí. Využila bych své vzdělání a zaměřila se na efektivnost vynakládání městských a dotačních prostředků, což bude v této době palčivé téma. Zasazovala bych se o zlepšení služeb pro občany, od mladých až po seniory. A také bych chtěla, aby město přijalo opatření zmírňující vlivy změn klimatu. Aby zvyšovalo energetickou nezávislost, zlepšilo hospodaření s vodou v krajině, dobře pečovalo o zeleň. Zmíněné věci bych řešila na úrovni Bojkovic, ale i obcí, které k Bojkovicích administrativně patří. A také bych se zasazovala o snížení hluku a průmyslových zplodin v některých částech města. Není v pořádku, když jsou zde dlouhodobě překračovány normy. 

A co se mi naopak na Bojkovsku líbí? 

Líbí se mi mimo jiné zdejší krásná krajina. Co se týče života, spousta věcí zde dobře funguje, myslím, že jako společnost se máme dobře. Nezaměstnanost není vysoká, máme veřejné školství i zdravotnictví, dostupných řadu služeb. To řada zemí na světě vůbec nemá. Ale vždy se můžeme snažit o víc, myslet na ty, kteří nejsou v dobré životní situaci, a zlepšovat naše okolí.

Otázky a odpovědi: Tesařová Jana

Proč bys zrovna ty měla být zastupitelkou?

V zastupitelstvu by měli být hlavně lidé, kteří sledují veřejné dění a jsou ochotni přispět svou aktivitou. Mám to tak už od mládí, dřív jsem různé dobrovolničení považovala trochu za svou „úchylku “ , ale teď vidím, že k fungování demokracie je potřeba, aby se o dění kolem sebe zajímalo co nejvíc lidí. Můžu přispět i odborností - vystudovala jsem veřejnou ekonomii a environmentální studia, mám zkušenosti s řízením organizace, projektů a financí.

 

Jaké máš priority v zastupitelstvu?

Chtěla bych podpořit komunikaci s veřejností. Setkání s občany nad plány a projekty, které město chystá, může přinést hodně zajímavých nápadů, vyvarování se chyb, i shody nad tím, kudy se mají Bojkovice i přidružené obce Přečkovice, Krhov a Bzová ubírat. Další prioritou je životní prostředí. Jsem jedním z iniciátorů petice proti hluku a zápachu. Je to běh na delší trať a bylo by užitečné věc sledovat i z pozice zastupitele. Bojkovice leží v krásné a čisté krajině, měli bychom si to užívat!

Co bys chtěla v Bojkovicích změnit?

Chtěla bych zmodernizovat informování veřejnosti. Zeptat se občanů, zda by jim vyhovovaly informace prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo třeba zpravodaje zdarma, a udělat to podle jejich potřeb. Jako žena a matka bych chtěla podpořit i nějaké aktivity pro teenagery - nízkoprahový klub nebo akce, které by si mladí sami vymysleli. Aby nemuseli sedět ve Vrbičkách a nudit se. Inspirovala bych se jinými městy, kde takto předcházejí problémům s drogami a podporují vztah mladých lidí k městu.

Proč bych měl zvolit zrovna tebe?

Myslím, že zastupitelstvo by mělo být rozmanité a dobře zastupovat všechny možné názory občanů. Já můžu nabídnout pohled ekonomky, ekoložky, ženy, matky, člověka, který má zkušenosti ze zahraničí, člověka kolem čtyřicítky apod. A ocením, když se setkají s pohledem jiných profesí, mužů, dětí, lidí mladších i starších. Snažím se naslouchat a hledat společnou cestu.

Jaké máš životní krédo?

Nejen z minulosti jsme se poučili, že není dobré nechávat vše jen na "těch nahoře" , ale je potřeba přispět svým názorem, ozvat se, když se nám něco líbí nebo nelíbí. Jak si to uděláme, takové to budeme mít.

Proč kandiduješ právě za Spolu?

SPOLU funguje tak, jak bych si představovala, že by mohla fungovat politika obecně. Scházíme se, diskutujeme a hledáme společné cesty. Myslíme to vážně, ale zároveň se bereme s humorem.