Tesařová Jana, Ing. Mgr.

Ekonomka, environmentalistka a matka, členka komise rozvoje města a ŽP, 41 let, Bojkovice.

Vystudovala ekonomii se zaměřením na veřejnou správu. Pracovala jako ředitelka Centra Veronica Hostětín, v současné době je na rodičovské dovolené. V komunální politice může využít bohatých zkušeností se získáváním dotací a koordinací projektů, s řízením týmu a pořádáním akcí pro veřejnost.

    Vadí mi korupce a plýtvání veřejnými penězi, o nichž denně slyšíme ve zprávách. Situace se zlepší jen tím, že se budou lidé zajímat o dění kolem sebe.
    I když si nemyslím, že by naše město mělo tak zásadní problémy, pestrost názorů a zkušeností určitě prospěje. Nechci sedět a nadávat, ale přispět ke spolupráci při hledání dobrých řešení. Když budou dobře fungovat města a obce, promění se i celá společnost.

Otázky a odpovědi: Tesařová Jana

Proč bys zrovna ty měla být zastupitelkou?

V zastupitelstvu by měli být hlavně lidé, kteří sledují veřejné dění a jsou ochotni přispět svou aktivitou. Mám to tak už od mládí, dřív jsem různé dobrovolničení považovala trochu za svou „úchylku “ , ale teď vidím, že k fungování demokracie je potřeba, aby se o dění kolem sebe zajímalo co nejvíc lidí. Můžu přispět i odborností - vystudovala jsem veřejnou ekonomii a environmentální studia, mám zkušenosti s řízením organizace, projektů a financí.

 

Jaké máš priority v zastupitelstvu?

Chtěla bych podpořit komunikaci s veřejností. Setkání s občany nad plány a projekty, které město chystá, může přinést hodně zajímavých nápadů, vyvarování se chyb, i shody nad tím, kudy se mají Bojkovice i přidružené obce Přečkovice, Krhov a Bzová ubírat. Další prioritou je životní prostředí. Jsem jedním z iniciátorů petice proti hluku a zápachu. Je to běh na delší trať a bylo by užitečné věc sledovat i z pozice zastupitele. Bojkovice leží v krásné a čisté krajině, měli bychom si to užívat!

Co bys chtěla v Bojkovicích změnit?

Chtěla bych zmodernizovat informování veřejnosti. Zeptat se občanů, zda by jim vyhovovaly informace prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí, nebo třeba zpravodaje zdarma, a udělat to podle jejich potřeb. Jako žena a matka bych chtěla podpořit i nějaké aktivity pro teenagery - nízkoprahový klub nebo akce, které by si mladí sami vymysleli. Aby nemuseli sedět ve Vrbičkách a nudit se. Inspirovala bych se jinými městy, kde takto předcházejí problémům s drogami a podporují vztah mladých lidí k městu.

Proč bych měl zvolit zrovna tebe?

Myslím, že zastupitelstvo by mělo být rozmanité a dobře zastupovat všechny možné názory občanů. Já můžu nabídnout pohled ekonomky, ekoložky, ženy, matky, člověka, který má zkušenosti ze zahraničí, člověka kolem čtyřicítky apod. A ocením, když se setkají s pohledem jiných profesí, mužů, dětí, lidí mladších i starších. Snažím se naslouchat a hledat společnou cestu.

Jaké máš životní krédo?

Nejen z minulosti jsme se poučili, že není dobré nechávat vše jen na "těch nahoře" , ale je potřeba přispět svým názorem, ozvat se, když se nám něco líbí nebo nelíbí. Jak si to uděláme, takové to budeme mít.

Proč kandiduješ právě za Spolu?

SPOLU funguje tak, jak bych si představovala, že by mohla fungovat politika obecně. Scházíme se, diskutujeme a hledáme společné cesty. Myslíme to vážně, ale zároveň se bereme s humorem.