O co nám jde tentokrát

Zjistili jsme, že náš program inspiroval vedení města k mnohým krokům, které jinak vůbec nebyly na pořadu dne. A proto zveřejňujeme naše programové teze, které nás ve SPOLU spojují takto předčasně, aby se třeba dostaly (stejně jako posledně) do programů dalších stran. 
Nejde nám totiž o to kdo je prosadí, ale zda je prosadí.
Postupem času, zveřejníme i detailní návrh opatření, která chceme prosadit v jednotlivých bodech.

Programové teze

MĚSTO, KTERÉ NABÍZÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY

Chceme zajistit stejné podmínky pro všechny občany bez ohledu na politickou, rodinnou či jinou příslušnost. Rovné příležitosti oproštěné od předsudků a protekce mají pozitivní vliv na zdravé a efektivní fungování města, na kterém nám všem záleží.

Úspěch žádosti jakéhokoli občana má být posouzen podle jeho oprávněností a ne známostmi a silou hlasu.

MĚSTO S MLADÝMI A AKTIVNÍMI V ČELE

Máme za sebou čtyřleté působení v zastupitelstvu a získali jsme mnohé zajímavé zkušenosti. Ty nás vedou k tomu, že by si naše město zasloužilo více mladých a aktivních zastupitelů, kteří se nebojí diskutovat a přinášet nové a inovativní nápady. Mladí lidé by se neměli brát jako riziko, ale příležitost k rozvoji města.

MĚSTO, KTERÉ VÁM NASLOUCHÁ

Obce 21. století se svými občany komunikovat chtějí. Vědí, že se obec spravuje lépe, když všechny důležité kroky obec podnikne na základě dohody s občany, která vznikne za základě poučené diskuse. Součástí komunikace s občany nejsou jen veřejné debaty a ankety, ale také místní zpravodaj, který se dostane do každé domácnosti a ve většině obcí v ČR ještě ke všemu zdarma.

MĚSTO VSTŘÍCNÉ A OTEVŘENÉ

Chceme vytvořit vstřícnou, otevřenou a spravedlivou samosprávu. Je potřeba umožnit občanům lepší dohled nad prací úřadu i zastupitelstva. Dát občanům k dispozici všechny informace, které nejsou dle zákona tajné. 

Chceme vytvořit atmosféru, kdy se lidé nebojí přijít a probrat, co je trápí. Mohli bychom společným jednáním přestat říkat "řev" a začít používat slovo dialog.

MĚSTO, KTERÉ DBÁ NA ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bojkovice jsou obklopeny krásnou přírodou. Chceme, aby si obyvatelé mohli užívat výhod života ve venkovské krajině - čistoty a klidu. Ty do regionu přitahují také návštěvníky. Ekonomický rozvoj je nutný, ale měl by být v souladu se zachováním kvality životního prostředí. Chceme, aby Bojkovice byly čistým a příjemným místem k bydlení i rekreaci.