O co nám jde

Za osm let působení v zastupitelstvu města jsme si udělali jasnou představu o jeho fungování. Z toho pramení i naše dlouhodobé programové teze, neboli základní pilíře, na kterých stavíme svůj program i činnost.

Programové teze

MĚSTO, KTERÉ NABÍZÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY

Chceme zajistit stejné podmínky pro všechny občany bez ohledu na politickou, rodinnou či jinou příslušnost. Rovné příležitosti oproštěné od předsudků a protekce mají pozitivní vliv na zdravé a efektivní fungování města, na kterém nám všem záleží.

Úspěch žádosti jakéhokoli občana má být posouzen podle jeho oprávněností a ne známostmi a silou hlasu.

MĚSTO S MLADÝMI A AKTIVNÍMI V ČELE

Máme za sebou osmileté působení v zastupitelstvu a získali jsme mnohé zajímavé zkušenosti. Ty nás vedou k tomu, že by si naše město zasloužilo více mladých a aktivních zastupitelů, kteří se nebojí diskutovat a přinášet nové a inovativní nápady. Mladí lidé by se neměli brát jako riziko, ale příležitost k rozvoji města.

MĚSTO, KTERÉ VÁM NASLOUCHÁ

Obce 21. století se svými občany komunikovat chtějí. Vědí, že se obec spravuje lépe, když všechny důležité kroky obec podnikne na základě dohody s občany, která vznikne za základě poučené diskuse. Součástí komunikace s občany nejsou jen veřejné debaty a ankety, ale také místní zpravodaj, který se dostane do každé domácnosti a ve většině obcí v ČR ještě ke všemu zdarma.

MĚSTO VSTŘÍCNÉ A OTEVŘENÉ

Chceme vytvořit vstřícnou, otevřenou a transparentní samosprávu. Je potřeba umožnit občanům lepší dohled nad prací úřadu i zastupitelstva. Dát občanům k dispozici všechny informace, které nejsou dle zákona tajné. 

Chceme vytvořit atmosféru, kdy se lidé nebojí přijít a probrat, co je trápí. Mohli bychom společným jednáním přestat říkat "řev" a začít používat slovo dialog.

MĚSTO, KTERÉ DBÁ NA ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Bojkovice jsou obklopeny krásnou přírodou. Chceme, aby si obyvatelé mohli užívat výhod života ve venkovské krajině - čistoty a klidu. Ty do regionu přitahují také návštěvníky. Ekonomický rozvoj je nutný, ale měl by být v souladu se zachováním kvality životního prostředí. Chceme, aby Bojkovice byly čistým a příjemným místem k bydlení i rekreaci.