Naši lidé

Gorčíková Jana

Ekonomka v DPS, členka finančního výboru města a sociální komise, 42 let,...
+

Říhová Jana

Poštovní úřednice a knihovnice v Přečkovicích, 49 let, Přečkovice
+

Belko Radek

Vlakvedoucí u ČD, člen osadního výboru Bzová, 22 let, Bzová
+

Němcová Hana, Bc.

Ekologická zemědělkyně a keramička, 38 let, Krhov. Narozená 14. 5. 1980 v...
+

Pešek Radim

soukromý zemědělcec - ovocnáč, 42 let, Bojkovice
+