Zde si můžete projít naše nápady, vize a přehled toho, co bychom chtěli v Bojkovicích mít a udělat. Myslíme si, že prestože mnoho věcí ve městě funguje, tak máme na víc!

Pro přehled ponecháváme na konci stránky i možnost projít si naše minulé programy, protože mnohé z nich je pro nás stále aktuální, držíme směr. 

Program 2022 - 2026

Náš letošní program jsme shrnuli do 8 hlavních priorit. Stále platí i mnohé z programů minulých volebních období, proto doporučujeme projít i ty. Konkrétněji se jednotlivým bodům věnujeme na facebookové stránce, která je volně přístupná zde.

Program 2018 - 2022

Recyklace starých domů

Jelikož kapacity města a nové výstavby nejsou nevyčerpatelné, chceme podpořit rekonstrukce budov v centru města. Mladé rodiny by měly možnost zažádat o podporu při rekonstrukci starého domu ve městě. Byly by tak více motivovány ke koupi starých domů v centru, jejichž rekonstrukce by byla nákladnější než nová výstavba. Město by pomoc při demolici nebo dotace vyšla na přibližně stejné finanční prostředky jako zasíťování nových lokalit pro výstavbu.

Tato podpora by měla 2 formy:

 • Demolice a odvoz a zpracování stavební suti: Náležitě vybavené technické služby (viz. jiný bod našeho programu) by pomohly při demolici a odvozu suti z pozemku. Suť by byla drcena v drtící lince a využita při rekonstrukci polních či lesních cest.  
 • Dotace na úpravu fasády: Pokud by nemovitost nebylo třeba úplně zbourat, město by přispělo na úpravu fasády domu. Fasáda by musela splňovat dotační podmínky jako vhodná barevnost a styl respektující typickou zástavbu.

Schvalování projektů by mělo v gesci zastupitelstvo města či komise rozvoje města na základě jasných a měřitelných kritérií.

 

Seniortaxi - juniorbus

Chceme usnadnit mladým rodinám z přidružených obcí dopravu dětí do předškolních zařízení pomocí vlastní dopravní služby. Podobnou službu poskytují občanům i menší obce, které nemají vlastní školku. Ráno by tak rodiče mohly naložit své ratolesti do juniorbusu, který by děti vyložil bezpečně u dvěří školky.

Stejně tak by mohl sloužit seniorbus, který by seniorům, kteří musí dojíždět za zdravotní péčí a službami do většího města umožnil jednodušší dopravu. 
 

Krhov, Bzová, Přečkovice...

Pro SPOLU je otázka místních částí zásadní. Nemyslíme si, že jde jen o věc zastupitelů zvolených z místních částí, ale že se místními části má zastupitelstvo zabývat plnohodnotně. Za nás jsou to například projekty obnovy veřejné zeleně, vytvoření veřejných prostranství pro scházení a vlastní rozpočet na investice (což se již začalo praktikovat). Ve Bzové chceme, aby tento rozpočet byl povýšen o částku, kterou dostává město jako daň z dobývacího prostoru.

Každopádně rozvoj místních částí je i na místních a jejich aktivitě a proto chceme více otevřít osadní výbory veřejnosti (zveřejnění zápisů z výborů a zrušení bodu z jednacího řádu, že jde o neveřejná jednání).

Profi technické služby

Technické služby nemusí sloužit jen jako sekáči a zametači. Chceme z TS udělat profesionálnější službu, která by ještě více mohla sloužit veřejnosti. Šlo by o pronájem techniky pro veřejnost, prodej materiálu (například recyklátu z Recyklace domů), a komplexní služby při správě majetku obce i občanů (kácení stromů, odvoz odpadu). 

Zlepšila by se tak ekonomika provozu služeb a občané by měli jednodušší přístup k technice, kterou využíjí jen jednorázově.

Důkazem, že to jde je například blízký Slavičín. https://www.smslavicin.cz/

Bojkovice 4.0 - SMARTCITY

Rozvoj moderních technologií umožňuje jednodušší řešení nejrůznějších problémů města. Tento trend bude určitě v budoucnosti posilovat. Chceme, aby Bojkovice byly průkopníkem a příkladem v zavádění moderních technologií pro usnadnění života v malém městě. Věříme, že by to přitáhlo i pozornost mladých lidí, kteří by tak v Bojkovicích chtěli bydlet. Pro začátek začneme s několika projekty:

 • Karta Bojkovjana: šlo by o kartičku, která se vejde do peněženky (nebo čip do kapsy), díky kterému si v Bojkovicích zařídíte spoustu věcí. S kartou byste měli zdarma vstup do muzea, v knihovně by vám na ni půjčili knihy, na úřadě by vám automat hned u vchodu ukázal stav vašich poplatků za odpad a psa, atd. Ale tím to nekončí. Díky kartě byste měli též přístup na sportoviště, která spravuje město a z důvodu nebezpečí vandalismu je musí nebo chce zamykat. U každého sportoviště, případně dětského hřiště, byste kartu přiložili k zámku a ten by se odemčel. Město by získalo přehled o návštěvnosti míst a mohlo by i lépe bránit hřiště před vandalismem. Rodiče by se pak mohli jednodušeji dostat i třeba do školy. Nebo občané kdykoli na hřbitov.
 • Mobilní aplikace: víme, že město má mobilní aplikaci. Chceme ji ale naučit více věcí. Pár kliknutími byste viděli, který úředník na úřadě je přítomen, stav vašich místní poplatků a do budoucna také aktuální stav volných parkovacích míst v centru města. Jako samozřejmost pak bereme hlášení závad, pravidelné informování o všech akcích ve městě a hlavně náhlých situacích jako požáry, uzavírky, dopravní info apod.
 • SOS tlačítka na veřejném osvětlení: chceme SOS tlačítka na někteřých lampách veřejného osvětlení. V případě nebezpečí (napadení, zdravotní problémy) stačí rychle přiběhnout k nejbližší lampě a po zmáčknutí tlačítka zavolat na linku 112. Lampa samotná navíc začne signalizovat, že člověk u ní potřebuje pomoc okolí. Více např. https://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/chytre-lampy-v-prazskych-parcich-siri-wi-fi-a-maji-sos-tlacitko-1344017
 • Chytrá lavička: chceme na náměstí 1. chytrou lavičku v regionu!

Budoucnost začíná dnes!

Více  například zde: https://www.cityone.cz/konec-nastenkarum-a-hlasenim-obecniho-uradu/t6816

Vyhrazené parkování

Parkování na sídlištích je a hlavně bude stále větším problémem. A víme to, protože sami někteří bydlíme na sídlišti a hledáme, kde zaparkovat. Bojkovice mají 2. nejvyšší počet automobilů na osobu ve Zlínském kraji. Bezproblémové parkování u domu je navíc jednou z výhod, které mají nebo spíše měly Bojkovice oproti velkým městům. 

Chceme aby vznikl generel parkovacích míst (taková malá inventura) a na jeho základě se v maximální možné míře podařilo v rámci studií úprav sídlišť, aby každý byt na velkém sídlišti (Čtvrť 1. máje, Mánesova, Nad Zahradami) měl své jedno parkovací místo v rozumném dosahu. 

Potom by nebyl problém, aby každý našel před svým domem každý den své označené místo pro parkování.

Péče o zeleň

Zeleň ve městě byla do nedávna zanedbávaná. Dnes probíhají velké a rychlé zásahy, případně projekty velkého rozsahu. Myslíme si, že se k zeleni dá přistupovat udržitelněji a citlivěji a to nejméně ve dvou bodech:

 • Postupná obnova: v rámci údržby zeleně často dochází k plošnému kácení téměř všeho, co se v lokalitě vyskytuje. Pokud všechno vykácíme najednou a znovu nasadíme, nenahradíme sazenicemi funkci vzrostlých stromů ani do 10 let. Opticky i funkčně tak zeleně ubývá, i když počet stromů roste. Takovýto způsob hospodaření se zelení zadělává na problémy v budoucnu. Chceme, aby se stromy obnovovaly postupně, aby město mělo pasport zeleně, ze kterého by bylo patrné v jakém časovém horizontu bude třeba nahrazovat jednotlivé stromy. Vytvoříme tak pestřejší a stabilnější prostředí zeleně v našem městě. I vzhledem k vzrůstajícím výkyvům počasí je to třeba.
 • Nepoužívání totálních herbicidů: tohle se nám popravdě opravdu nelíbí. Město obhospodařuje velké množství travnatých ploch. Nemyslíme si, že je nutné vypalovat herbicidy kousky trávy, kde se objeví jetel jen z estetického hlediska. A už vůbec není nutné aplikovat herbicidy plošně v rámci revitalizace trávníků a to dokonce u dětských hřišť. Mnohá města už Roundup prostě nepoužívají. Více: https://www.respekt.cz/tydenik/2018/35/zhoubny-postrik-pred-soudem 

Otevřený úřad

Zde zastáváme stále stejné principy jako před 4 lety. Město má být maximálně otevřené a transparentní. Zveřejňovat všechno, co není ze zákona tajné. Takže si zopakujeme, co to pro nás znamená a doufáme, že na to nebudeme opět sami:

 • zveřejnění záznamů z jednání zastupitesltva: lidé mají právo vědět, o čem se na zastupitelstvu jedná. Zastupitelstvo je totiž veřejné. Naprosto chápeme ty, co nemají čas vysedávat na dlouhých jednáních, ale chtěli by si pustit jen to, co je zajímá. Umožňuje to zákon, dělá to mnoho obcí (menších i větších než Bojkovice), tak nevidíme, kde je problém. Možná v tom, že byste jako voliči měli větší náhled, co který zastupitel dělá či nedělá a zastupitelé by přišli o pohodlí anonymity. https://www.youtube.com/watch?v=i0HLujaeaVw
 • veřejné smlouvy: město nespadá pod povinnost evidovat smlouvy v registru smluv. Ale pokud by bylo na nás, město by své veškeré smlouvy zveřejňovalo. Občané mají právo vědět, kam putují veřejné prostředky. Smlouvy by byly navázány přímo na rozklikávací rozpočet.
 • komunikace s občany: čtyři roky apelujeme na to, aby se projekty, které se dotýkají života lidí projednávaly s občany. Chceme, aby se město pravidelně ptalo občanů, co je trápí a co chtějí, aby úřad řešil. Situace se asi i díky našemu tlaku zlepšuje. Chceme jít zase o krok dál a udělat z občana toho, kdo mluví a navrhuje a nejen toho, co poslouchá.
 • participativní rozpočet: k našemu překvapení město v soutěži o nejpřívětivější úřad uvádí, že část rozpočtu jde na projekty, které iniciovali a vybrali občané. Tomu se říká participativní rozpočet. Myslíme, že nic takového zatím neděláme, ale proč s tím nezačít? Proč by nemohli občané moct přijít s vlastním nápadem na ozelenění nějaké části města nebo vybudování fitness stezky? Více ZDE: https://www.participativnirozpocet.cz/semily

Krajina v okolí Bojkovic

Město čerpá velké množství dotací a investuje do infrastruktury ve městě. Bohužel v oblasti investic do okolí města nás předčí kdejaká vesnice v okolí. Dnešní dotační podmínky umožňují na projekty obnovy krajiny až 100% dotaci. Jde tedy jen o nastavení priorit. Byla by škoda tuto příležitost prospat.

Chceme proto i na základě proběhlých pozemkových úprav začít věnovat pozornost a péči jedné z hlavních předností Bojkovska, a tou je místní krajina. Ať už jde o sjízdné polní cesty, obnovu mezí, budování mokřadů či malých vodních nádrží. Stejně tak hospodaření v lesích musí myslet na budoucnost. Vysazování smrku v obecních lesích by mělo patřit minulosti.

Letošní sucho a kůrovcová kalamita byli jen zdvyženým prstem. 

Investice

Nebudeme tu rozepisovat konkrétní chodníky, silnice a budovy. Investice do infrastruktury jsou a budou samozřejmostí. My chceme, abyste do velké míry mohli o jejich prioritách rozhodovat vy. 

Nechceme vám slibovat to, co víme, že nejde, nebo co nedokážeme splnit.

V předminulém volebním období jsme byli jedni z nejaktivnějších při zpracování Plánu rozvoje města, kde jsou klíčové investice shrnuty od strany 60. https://bojkovice.cz/assets/File.ashx?id_org=697&id_dokumenty=265281

Čisté a zdravé město

Bojkovice musí zůstat čistým a zdravým městem. Je to věc, která je důležitá a nenahraditelná. V očích mladých lidí jde o věc, podle které se budou stále více rozhodovat, kde žít. Město je sice závislé na průmyslu, ale o to víc si myslíme, že je tuto problematiku nutno řešit a to i se zapojením velkých firem a znečišťovatelů.

 • Olšava bez splašků: máme mnoho kilometrů nové kanalizace, ale ne každý dům v jejím dosahu je k ní připojen. Zejména v letních měsících je pak kvalita vody tekoucí v Olšavě (i té, kde se v ní u náměstí hrají děti) velmi špatná. Město by mělo důsledněji řešit napojení občanů na kanalizaci nebo vyžadovat od vlastníků nemovitostí jiná řešení, které omezí množství splašků ve městě.
 • Hluk a zápach: jsme jednoznačne pro pokračující jednání, která by znamenala řešení k omezení hluku a zápachu ve městě.
 • Kam s ním? aneb bioodpady: Množství černých skládek hnijící trávy v okolí města značí, že nám kompostéry na likvidaci bioodpadu nestačí. Je asi čas zauvažovat nad vlastní kompostárnou nebo jiným zařízením, kam budou obyvatelé moci vozit posečenou trávu či bioodpad. 
 • Recyklace: město si zajišťuje svoz a recyklaci odpadů ve vlastní režii. Tuto službu je třeba zefektivnit finančně, ale především kvalitativně. Kontejnery na recyklovatelný odpad jsou často přeplněné. I místa, kde kontejnery stojí by si zasloužila trochu štábní kultury. Např. ZDE: https://www.gerhardtbraun.cz/nase-systemy/pristresky-pro-odpad/fotogalerie.html
 • další body viz. Péče o zeleň, Krajina v okolí

Bydlení pro mladé

Jednou z podmínek rozvoje města je rozvoj bydlení pro mladé lidi, kteří by se v Bojkovicích chtěli usadit. V posledních čtyřech letech slýcháváme, že město už zasíťovávat lokality nebo stavit bytové domy nebude, protože je to věcí developerů. Otázkou však zůstává jestli si Bojkovice mohou dovolit čekat na zájem developerů nebo mají výstavbu iniciovat samy. 

Budeme pro takové řešení, aby pro mladé lidi nebylo v Bojkovicích obtížné najít kvalitní a moderní nájemné bydlení nebo plochu pro výstavbu. To je též věcí územního plánování, kde v minulosti byly zahrnuty lokality, kde se zřejmě nikdy stavit nebude, a které v současnosti blokují vymezení nových ploch. Pokud se nenanajde developer, který zde nějaký projekt iniciuje, musí do toho vstoupit město samotné.

Také chceme obnovit zástavbu v centru viz. bod Recyklace starých domů.

Náctiletí a studenti

Část z nás pracuje s touto věkovou skupinou v neziskovém sektoru. Víme, co náctileté trápí a víme, že jde o klíčové období, které rozhoduje o tom, zda se v Bojkovicích usadit.

Náctiletí bývají často zdrojem nedorozumnění a problémů. My je však chceme vnímat jako příležitost a vtáhnout do dění ve městě a zároveň jim poskytnout prostor, kde mohou naplňovat své sny a potřeby:

 • nízkoprahový klub: jde o zařízení, kde mají teenageři možnost se scházet, povídat a zároveň se nevázat na nějaký kroužek nebo spolek. Zároveň pořádá pro tuto věkovou skupinu aktivity, které mají preventivní charakter. Nízkoprah funguje už ve Slavičíně či Valašských Kloboukách. Naši teenageři by si ho zasloužli taky. Centrum by také dostalo na starost protidrogovou prevenci, která je ve městě velmi zanedbaná. Více ZDE: https://www.dokampaku.cz/
 • pořádné hřiště: v Bojkovicích vyrostla dětská hřiště jako houby po dešti a to jsme rádi (byl to náš klíčový programový bod v roce 2014). Jenže všechny jsou dimenzovaná na předškolní nebo mladší školní děti. Ale co zbytek? Ten si chce hrát taky a tak vznikají tlačenice a nedorozumnění na ostatních hřištích. Nadávat na puberťáky nestačí. Musíme vytvořit prostor, kde si budou moct "hrát" i teenageři a starší děti. Lanové průlezky, dřevěné prvky, pořádné houpačky. 
 • studentské zastupitelstvo: jde o snovou iniciativu, která by mohla pomoct více navázat vztah mladých lidí k městu a posílit spoluzodpovědnost za jeho směřování. Chceme, aby studenti mohli v rámci vlastního zastupitelstva dávat podněty a návrhy, co jim ve městě chybí nebo by se mělo zlepšit. Koho jiného se chceme ptát jak by město mělo v budoucnu vypadat, než těch, kteří v něm mají v budoucnu žít?

Živá historie

Jsme moc rádi, že se uskutečňují konečně společné schůzky spolků, které se zabývají plánováním kulturních a společenských akcí. Chceme ještě víc propojit místní s jejich regionem tak, aby o něm něco věděli a byli na něj hrdí. 

 • naučný inventář: městké lavičky, hřiště, chodníky i další prvky mohou být nositeli zajímavých informací o našem městě s bohatou historií. Kameny zmizelých , dětská hřiště s naučnými hracími prvky, glavírované texty na lavičkách vztahující se k historii místa. Zkrátka chceme, abyste bohatou historii města nemohli nikde minout.
 • hledačky a questy: jde o drobné úkoly, díky kterým se nejen děti, ale i vaše návštěvy nebo vy sami můžete dozvědět zajímavé informace o jinak běžných místech ve vašem okolí a na konci získat poklad. Co s dětma v neděli? Vyřažte do Bojkovic na hledačku. Více na: https://www.questing.cz/Co-je-to-questing/Co-je-to-quest-(neboli-hledacka)
 • publikace: průvodce městem, znovuvydání bojkovských pověstí,...

Rekreační a turistické vyžití

Chceme, aby bylo v Bojkovicích co dělat. Jak pro místní, tak pro turisty. 

 • běžecké upravené trasy: chceme na území Bojkovska vytvořit několit běžeckých (chodeckých) tras, kde se nebudete propadávat do bláta a nebudete muset běžet po asfaltu. Součástí by byla i odpočinková infrastruktura nebo mezičasové značení.
 • cyklotrasy a singtreky: měli jsme to v programu už před 4 lety, ale chce to ve vedení města někoho, kdo tomu rozumí. V okolí rostou traily jako houby po dešti (V. Klobouky, Lučina). Máme sježděné okolí na kole po cestách i necestách a víme, že i v Bojkovicích je potenciál pro vytvoření singtrailových tras. V mnohém to bude chtít spolupráci napříč mikroregionem. Ten se musí trochu probudit. Další věcí jsou dopravní cyklotrasy (taky jezdíme na kole do práce). Chceme, aby šlo projet městem bez nutnosti jet centrem města. Trasa v korytě Olšavy, o které slýcháváme je ale běh na dlouhou trať. Chceme řešení které je organizační a půjde vytvořit ihned, např. vymezeným cyklopruhem (Podsedky - Černíkova - Podhájí - Tovární - Pitín).
 • vyhlídkové lavičky a houpačky: na vycházkových trasách, na místech s hezkým výhledem do okolí chceme umístit jednoduché lavičky a houpačky odkud se budeme moci kochat naším krásným městem a jeho okolím.
 • katalog městských sportovišť: pomocí Karty Bojkovjana (viz. Bojkovice 4.0) budete mít možnost navštívit jakékoli sportoviště nebo dětské hřiště na území Bojkovic, které je jinak uzamčeno. Přehled sportovišt na kartu, bude uveden v přehledném katalogu.

Nenašli jste co jste hledali?

Jestli máte dobrý nápad, pošlete nám ho přes kontakty.

Program 2014 - 2018