Záznamy z jednání zastupitelstva města Bojkovice

Vážení spoluobčané, 
rozhodli jsme se přinášet vám ty nejkompletnější informace o dění v zastupitelstvu města pomocí videozáznamu, který pořizujeme v roli občanů. V zastupitelstvu bohužel stále převládá názor, že by se tyto záznamy z veřejného jednání zveřejňovat neměly (více o naší snaze o oficiální záznamy jsme popsali před 4 lety). 
My jsme opačného názoru a jelikož tomu žádný zákon nebrání, rozhodli jsme se vám tuto šlužbu, která se stává naprosto běžnou v mnoha obcích, zprostředkovat.
 
Osobní údaje nad rámec potřeby jsou anonymizovány.
Upozorňujeme, že účelové sestříhání záznamu, využití části záznamu k poškození osobnosti je trestné dle platné legislativy.
 
V době koronavirové krize byla jednání online s online přenosem, proto nebyla dále z naší strany nahrávána.

Omlouváme se, ale na 8. jednání ZM nebyl z naší strany záznam pořízen. V případě potřeby je možné se obrátit s žádostí o záznam na Městký úřad Bojkovice

Povinné informace podle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):
  • totožnost a kontaktní údaje správce: Radomír Staš, kontakt;
  • účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: zveřejnění záznamu pro lepší informování občanů o jednání zastupitelstva, přičemž právním základem je zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce;
  • oprávněný zájem správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f): zájem informovat veřejnost a zájem veřejnosti (třetí strany) být informován o jednání zastupitelstva obce;
  • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: neurčená veřejnost
  • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: 12 let, s ohledem na dobu volebních období a potřebu znát i historii rozhodování zastupitelstva;

Upozornění:

  • Dotčené subjekty mají možnost požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, a dále možnost podat stížnost u dozorového úřadu.