Křižková Veronika, Bc.

Vychovatelka ve středisku výchovné péče a vedoucí folklorního souboru Světlovánek, 27 let, Bojkovice