Ustavující zastupitelstvo za námi

    Ve středu 5.11. proběhlo ustavující zastupitelstvo města Bojkovice. Ve veřejné volbě byl zvolen starostou Mgr. Petr Viceník, místostarostkou Ing. Zdeňka Ondrůšková a dalšími členy rady František Kapsa, Bc. Eva Regináčová, Dagmar Peřestá, Ing. Vlastimil Hela a Ing. Anna Mikulášková. Vedení města tedy tvoří koalice stran Občané pro město (ODS), Chceme zde žít lépe (SNK), ČSSD, TOP09 a KDU-ČSL (celkem 15 zastupitelů). 

    Program ustavuícího zastupitelstva najdete na  stránkách města . Před volbou starosty, místostarosty a rady města vystoupil  zastupitel Ing. Vladislav Pavlacký (KSČM) s tím, že zastupitelé zvoleni za KSČM opustí na volby sál. Důvodem, který byl osvětlen v závěrečné diskuzi byl nesouhlas s tím, že vítězná strana složená z velké míry z členů strany ODS se přejmenovala pro tyto volby na Občané pro město a též domněnka, že za skládáním koalice stojí jistá "šedá eminence" stejně jako před čtyřmi lety.

    Volby probíhaly veřejně a bylo tedy přítomno 18 zastupitelů. Na funkci starosty byl navržen panem Michalcem Petr Viceník. Pro byli všichni přítomní zastupitelé. Pan starosta za podporu následně poděkoval. Na funkci místostarosty byla navržena panem V. Zimmermanem Zdeňka Ondrůšková. Pro bylo 17 zastupitelů, 1 se zdržel (R. Staš).

    Poté se hlasovalo o dalších jednotlivých členech rady města. Navrženi a zvoleni byly jednohlasně Eva Regináčová, Dagmar Peřestá, Anna Mikulášková. František Kapsa byl zvolen 16 hlasy (zdrželi se F. Kapsa, M. Zemánková) a Vlastimil Hela 17 hlasy (zdržela se J. Gorčíková).

   V závěrečné diskuzi vystoupil kromě V. Pavlackého též  Karel Blahůšek s připomínkou k jednacímu řádu, který doporučil pro rozpor s novým občanským zákoníkem zrevidovat. 

    Ze přítomné veřejnosti vystoupila paní Kateřina Bačová s dotazem na programové prohlášení a možnost  veřejných audio záznamů ze zasedání zastupitelstev. Její pohled na věc si můžete přečíst zde.

    Věříme, že i následující jednání zastupitelů budou takto věcná a otevřená, bez osobních útoků.