Ucho i v našem zastupitelstvu?

    Jedním z klíčových bodů, kterým chceme "nadzvedávat" tu pomyslnou pokličku je pořizování záznamů ze zastupitelstva města. Věříme, že v Bojkovicích je jistě více zvědavých lidí než ta hrstka, která zastupitelstvo navštěvuje. 

Jak jsme se k tomuto tématu dostali?

    "Během studií jsem díky svému oboru byl přítomen několika zastupitelstev mimo Bojkovice. Jelikož jsem se v tu dobu zabýval územním plánováním, veděl jsem, že zastupitelstvo má v tomto ohledu poměrně velké pravomoce a zodpovědnost. Vždy mě lákalo jít se na to "naše" zastupitelstvo podívat a zjistit, jak to tady vypadá a funguje. Bohužel jsem čtvrteční termíny zastupitelstev trávil téměř vždy na cestě domů z Brna. Byl jsem tedy odkázán na volně dostupné zápisy ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách města. Jiná možnost v Bojkovicích neexistovala.  "

    Poštěstilo se mi až letos, kdy jsem zastupitelstvo navštívil poprvé a to rovnou při projednávání záměru velmi diskutovaného odkupu domu v Přečkovicích, pro plánované kulturní vyžití v této přidružené obci. K mému překvapení se rozhořela diskuze nejen mezi zastupiteli, ale též občany (převážně právě z Přečkovic). Sledoval jsem co kdo říká, jak se kdo chová..  Zjistil jsem ke svému překvapení, že..

  • kdybych viděl práci a vyjadřování některých zastupitelů, hlas bych jim znovu nedal a naopak bych možná volil dříve naprosto nepřijatelné kandidáty,
  • v Bojkovicích nezáleží moc na tom, co mají jednotlivé strany v programech, protože ho poté společně neprosazují, ale jdou často proti sobě,
  • poměrně výrazná část zastupitelů se k ničemu nevyjadřuje a prostě sedí a mlčí,
  • pan starosta je tahoun a po stránce investic člověk na svém místě,
  • a mnohé detaily například z hodinu projednávaného bodu odkupu domu v Přečkovicích, o kterých bych se jinak dozvěděl pouze od místních pošťaček ze "šuškandy". 

    Tato hodina velmi zajímavých informací, postojů a názorů se poté vešla do zápisu, který si můžeme všichni volně přečíst do této věty:

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení budovy č.p. 60 na par. č. st. 28/1 a pozemku par. č. st. 28/1 v kat. území  Přečkovice za cenu 650.000 Kč.  Prodávající uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
.. a to je velmi málo k tomu, aby si lidé mohli udělat obrázek, proč se tak děje.
 
    Proto jsem se začal zabývat tím, zda jsou i jiné možnosti zveřejňování zasedání zastupitelstva. A ejhle!
 
    Díky upravené legislativě je možné pořizovat jak audio, tak dokonce videozáznamy ze zasedání a poté je volně umístit na internet.
Toto bezesporu správné opatření se šíří jako lavina. Lavina, která se ale prozatím zastavila za Uherským Brodem.
 
    Nemyslím si, že je to v dnešní době technický či finančně náročný problém (zvládly to i menší obce). Jde o to, že všechno jde, když se chce. Když k tomu přidáme ještě hlasovací systém, který nám ozřejmí, kteří naši zastupitelé jak hlasovali, nebudeme si již muset tolik lámat hlavu, které ty kandidáty tam příště (nejdříve bohužel až v roce 2018) zakřížkovat.
 
A aby nešlo jen o slova, zde přehledná ochutnávka toho, jak to může i v Bojkovicích fungovat:
 
  • Uherský Brod - zveřejňování od pozvánky, přes materiály pro zastupitele, audiozáznam ze zasedání a usnesení
  • Blatnice pod Sv. Antonínkem  - videozáznamy
  • Semily - perfektní stránky města, záznam přehledně rozdělený dle témat
 
Pokud jětě pochybujete, zde článek novináře Mf Dnes k tématu. Jeho věty bychom podepsali.
 
Vážení SpoluObčané, pojďme do toho!
 
Za Spolu Ing. Radomír Staš