O čem se bude jednat na březnovém zastupitelstvu

Ve čtvrtek 5.3.2015 od 15:30 proběhne v zasedací místnosti MěÚ další zastupitelstvo města Bojkovice.

Oficiální program můžerte shlédnout na úřední desce města. Je zde jedna novinka, a to kompletní uveřejnění podbodů k bodu č. 8 majetkoprávní úkony města, na jejichž uveřejnění jsme apelovali.

Rozhodli jsme se ukázat, jak by mohl v budoucnu vypadat uveřejněný program na webových stránkách města. 

Program:

1. Zahájení 

2. Ustanovení pracovního předsednictva, návrhové komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky 

3. Kontrola usnesení 

4. Činnost rady od posledního zasedání zastupitelstva města 

5. Úprava rozpočtu města Bojkovice za rok 2014

6. Zpráva o investiční činnosti města Bojkovice v roce 2015

7. Úprava rozpočtu města Bojkovice na rok 2015

8. Projednání aktuálních majetkoprávních úkonů města (zde, + dodatek

9. Různé a organizační záležitosti 

10. Interpelace členů zastupitelstva města 

11. Diskuse 

12. Usnesení 

13. Závěr

Velmi Vás tímto zveme, protože jde velmi důležité (první) zastupitelstvo v tomto roce.