Naše Bojkovsko zdarma do schránek! Proč ano?

    Občankou Bojkovic jsem již čtvrtým rokem. Do roku 2011 jsem žila v brněnské městské části Nový Lískovec, kde jsem od roku 2002 šéfredaktorkou místního zpravodaje jménem Lískáček. I po svém přestěhování jsem byla požádána místní starostkou Janou Drápalovou, abych v této práci pokračovala, takže Lískáček vedu dodnes. I díky tomu, že se za ta léta podařilo vytvořit fungující redakční radu, kterou tvoří občané Nového Lískovce, z nichž pouze jeden je i místním zastupitelem. Lískáček vychází jednou měsíčně (pouze o prázdninách jako dvojčíslo) v nákladu 5000 ks a je distribuován do schránek místních občanů, kterých zde žije cca 11.000,  zdarma. Jeho rozsah se pohybuje mezi 14-20ti stranami formátu A4, s barevnou obálkou. Roční náklady činí 440.000 Kč (průměrná cena za jeden výtisk cca 6 Kč) a příjmy za inzerci 260.000 Kč. Radnice tedy jeho vydávání dotuje roční částkou 180.000 Kč, což je 3,20 Kč na jeden výtisk. Občas ani tuto částku Lískáček nevyčerpá, pokud jsou příjmy za inzerci vyšší nebo z ní dotuje jiné aktivity, jako bylo vydání knihy o historii Nového Lískovce nebo kalendář historických fotografií. Všechny čísla Lískáčku jsou přístupná v elektronické podobě na webu MČ. Viz: https://www.novy-liskovec.cz/7-stranka-casopis-liskacek.html

    Lískáček je dlouhodobě oceňován jako otevřený místní zpravodaj, který umožňuje veřejnou diskusi všech politických uskupení v místním zastupitelstvu a občanů, jejichž příspěvky jsou uveřejňovány v rubrice k tomu určené. Je využíván i pro ankety předcházející uskutečnění většiny místních důležitých projektů, např. se místní radnice občanů ptala na jejich názor při rekonstrukcích dětských hřišť, kdy potřebovala zjistit, která ze stávajích ploch jsou nejvíce využívána a jaké hrací prvky by si rodiče dětí na těchto hřištích především přáli. Pro maximální vyváženost obsahu přijala redakční rada Etický kodex Lískáčku, při jehož tvorbě vycházel z Doporučení pro vydávání periodik samosprávami vytvořeného o.s. Oživení.

    Příjem z inzerce na jedno číslo Lískáčku se pohybuje v rozmezí 20-25.000 Kč, přičemž cena inzerce pro podnikatele z místní části je nižší než pro externí inzerenty. Podpora místních podnikatelů se projevuje i tím, že téměř v každém čísle je v rámci rubriky Jsou tady pro nás představena nějaká provozovna či firma poskytující služby místním občanům.

    Místní radnice bere svůj zpravodaj jako důležitého nositele informací týkajících se dění na radnici a v místní části a přispívá jím k otevřenosti vůči svým občanům, kterou je Nový Lískovec proslulý.

Asi se ptáte, proč mají občané Bojkovic číst o nějakém místním zpravodaji z Brna?

    Jedna z věcí, které mne po nastěhování do Bojkovic udivily, byl právě místní zpravodaj. Především proto, že když jsem chtěla přečíst aktuální číslo, musela jsem si je zakoupit. Vzhledem k tomu, že je následně dostupný na webu radnice, kupují ho zřejmě jen ti, kterým internet mnoho neříká, což mi připadá poněkud diskriminující a tím méně chápu, proč se vůbec musí prodávat. Že vychází jednou za dva měsíce, s tím až takový problém nemám, co se týče obsahu – odpovídá zřejmě zavedené tradici. Hodnotím vcelku kladně informace z radnice, zveřejňování informací o uskutečněných akcích je obvyklé, stejně jako informace ze školy a příspěvkových organizací města. Nicméně na mne působí poněkud strnule, o veřejné diskusi občanů a nějaké názorové různorodosti asi moc mluvit nelze. Asi je potřeba si ujasnit, proč vlastně takovýto zpravodaj vychází a proč jej radnice vydává. Jestli jenom jako nosič informací z radnice a domluvených článků, tak svou roli plní. Jestli má plnit i jinou roli, to už si asi bude muset ujasnit budoucí zastupitelstvo, které vzdejde z podzimních komunálních voleb. Sama za sebe bych navrhovala využívat ho pro otevřenější informovanost o dění v jednotlivých komisích a výborech, o jejichž činnosti se nedozvíme ani na webu města, který na mne rovněž působí značně strnule, rozhovory s lidmi, kteří v Bojkovicích žijí a podnikají, větší podporu místních firem a místních spolků a otevřené diskusi o problémech, které občany Bojkovic trápí. Možná některé tradiční čtenáře stav místního zpravodaje netrápí a případné budoucí změny pro ně budou zpočátku nestravitelné, ale rozhodně mohou přispět ke zlepšení pocitu jiných občanů, kteří si stěžují na nedostatek informací o skutečném dění v Bojkovicích a jsou odkázáni na místní tichou poštu. Podle mého by na změně místního zpravodaje měla mít zájem samotná bojkovická radnice, které tak ušetří spoustu vysvětlování a uvádění oněch výsledků tiché pošty na pravou míru. Pro mne samotnou bylo překvapením, když jsem se až díky ní dozvěděla, že existuje facebooková stránka Pište starostovi, kde se skutečně dozvíte, co se v Bojkovicích děje, bohužel se o existenci této stránky nedozvíte ani na stránkách města. Nebo se ke mně až tichou poštou doneslo, že se radnice zabývá myšlenkou prevence drogové závislosti mládeže (což je podle mého skutečně palčivý problém), bohužel o tomto záměru jsem se nikde v oficiálních materiálech nedočetla. Není to škoda? Nemohu srovnávat, jakou informační hodnotu měl místní zpravodaj v předchozích letech, možná je jeho současný stav vrcholem místní informovanosti, ale nejen jeho stav, ale i stav  webových stránek radnice na mne působí dojmem, že se nacházíme někde na konci devadesátých let. Schopnost komunikace s občany mimochodem považuji za jednu z velkých slabin Bojkovic, i když se ani nedomnívám, že by šlo o cílený zájem, spíše neznalost věci či příliš pomalé přizpůsobování se poměrům 21. století, ke kterým dobrá oboustranná a vzájemná komunikace patří.

Kateřina Bačová

PS. A jak už jsem si všimla, taková malá místní mantra zní: „To nejde a nejsou na to peníze.“ Takže mnohé po přečtení mého příspěvku může napadnout: „Dobře, tak vy chcete dávat lidem zpravodaj zdarma a do schránek, chcete změnit jeho obsah atd. Kde na to vezmete a kdo to bude dělat?“

    Jak jsem spočítala z dostupného rozpočtu města – náklad na jeden výtisk Našeho Bojkovska činí 10 Kč. Pokud by se prodaly všechny vydané výtisky – příjem do pokladny by byl 168.000 Kč. Skutečné roční příjmy zpravodaje jsou 65.000 Kč, ve kterých je zřejmě započítána i ta minimální inzerce, která se ve zpravodaji objeví. To znamená, že se prodá cca 35% nákladu. Samozřejmě nevím, kolik si ze skutečné sumy za prodej vezmou prodejci, u kterých si místní zpravodaj můžete koupit. A co se děje se zbytkem? Zřejmě se stejně rozdá. Při poněkud cílenější snaze pro získání inzerce do zpravodaje se dá ke stejné částce za příjem na časopis dojít i bez prodeje. Jeho distribuce zdarma do schránek všech domácností v Bojkovicích městskou pokladnu rozhodně nezruinuje ani nijak výrazně nezatíží oproti předchozím letům. Jde o to jenom najít nový způsob a nový přístup, protože ono skutečně všechno jde, když se chce:-)

„A kdo to bude teda dělat?“

    Já se klidně zapojím, i když si myslím, že by nová podoba radničního zpravodaje měla vzniknout až na základě široké a otevřené diskuse s občany, pro které je vydáván.