Má veřejnost mluvit do rozhodování ve městě?

Při sestavování programu do loňských voleb jsme se mimo jiné shodli na tom, že pro kvalitní život v jakékoli obci či městě je důležité, jak se jejich občané podílejí na rozhodování. Nejednalo se o výkřik do tmy – někteří z nás tematiku veřejné správy studovali, viděli a prakticky zažili řadu zajímavých příkladů v zahraničí i v České republice, jak lze veřejnost zapojit a jaké přínosy to pro obec či město má.

Víme, co se děje?

Základem pro zapojení občanů je znalost dění – ideálně už ve fázi, kdy se nějaký projekt připravuje, a je tedy prostor ho ovlivnit. V Bojkovicích je zatím příležitost zejména prostřednictvím účasti na jednání zastupitelstva. Jsme rádi, že se na základě našich podnětů začal zveřejňovat podrobný program zastupitelstva, a že se dostává v této podobě také do přidružených obcí. V programu můžete nyní najít i například konkrétní pozemky či nemovitosti, o nichž se bude rozhodovat, apod.

Pro občany by samozřejmě bylo mnohem praktičtější, kdyby existovaly videozáznamy ze zastupitelstva, v nichž by se dalo vyhledávat podle projednávaných bodů. Podívali by se tak v klidu doma jen na to, co je zajímá, kdykoli k tomu mají čas. Možnost účastnit se jednání zastupitelstva totiž vzhledem k různým pracovním dobám každý nemá. A přiznejme si, není příliš efektivní tři hodiny sedět na jednání, pokud vás zajímá jen jeden konkrétní pětiminutový bod. (V současné době existují audionahrávky ze zastupitelstva, jež si můžete na městském úřadě vyžádat a na místě poslechnout. Tato možnost zjištění, co a jak se projednávalo, ale příliš praktická není.)

Náš návrh na pořizování videozáznamů ze zastupitelstva zatím neprošel, nikdo se k němu v hlasování nepřidal. Důvody byly různé, nechci je zde hodnotit, ptejte se případně přímo svých zastupitelů. Protiargumenty existují, domníváme se ale, že výhody videozáznamů je mohou výrazně převyšovat – záleží, co občané chtějí.

Je důležité vědět, jak zastupitelé hlasují? Domnívám se, že ano – abychom se měli podle čeho rozhodovat, koho volit. Pokud nenavštěvujeme jednání zastupitelstva, v současné době se to nedozvíme, zápis tuto informaci neobsahuje. Součástí jednoho z plánovaných projektů města je také nákup hlasovacího zařízení, což by mohlo technicky přispět k tomu, aby se tato situace změnila.

Měnit se mají také webové stránky města, což velmi vítáme. Věříme, že zde potom najdeme přehledné a podrobné informace, například právě o připravovaných projektech. Kdy se tak stane a jakým způsobem, bohužel zatím nevíme.

Jak můžeme vyjádřit svůj názor?

Způsobů, jak poskytnout občanům možnost vyjádřit názor, je řada. Na zastupitelstvu určitý prostor je, ale po dlouhém a náročném jednání lze zastupitele pochopit, že na delší diskusi o dalších tématech nemusejí mít už čas a soustředění. V mnoha případech je efektivnější uspořádat například setkání s občany, anketu, vyhradit tématu prostor ve zpravodaji či na webu města.

Účelné to může být zejména v souvislosti s řadou investičních akcí, které město v současné době zajišťuje a které mají potenciál Bojkovice hodně zlepšit. Dobře slouží facebook pana starosty (má ovšem tu nevýhodu, že se zde zpětně špatně zpětně dohledává, a také že nezasahuje všechny skupiny obyvatel, například věkové). Výše uvedené nástroje by ho mohly doplnit a zajistit náměty a připomínky občanů.

Pro uspořádání setkání s občany se snažíme zasazovat prostřednictvím komise pro rozvoj a životní prostředí, aktuálně například u úprav Čtvrti 1. Máje (prošel návrh sbírat připomínky obyvatel sídliště prostřednictvím domovních správců), nebo u plánované obnovy dětského hřiště. Setkání umožňuje městu vysvětlit záměr, občanům vznést dotazy a připomínky, a oběma stranám ihned na místě vydiskutovat, co je potřeba. Jelikož v současné době závisí většina investic na získání dotace, které se musí po jejich vyhlášení rychle zúřadovat, je důležité, aby se o projektech i s občany komunikovalo již s časovým předstihem.

Při volbě názvu náměstí jsme zastupitelstvu navrhovali, aby bylo umožněno občanům hlasovat prostřednictvím širší ankety (kromě té, která proběhla na facebooku). Technicky anketa není složitá – občané mohli být prostřednictvím zpravodaje a dalších prostředků vyzváni k podávání návrhů, z nichž by odborná komise vybrala například deset k širokému hlasování prostřednictvím podepsaných anketních lístků (aby se zamezilo dvojímu hlasování). U velké většiny zastupitelstva jsme se však nesetkali s pochopením, o námětu se ani nehlasovalo. Třeba se zadaří někdy příště…

Co zapojení veřejnosti přináší?

Pokud se mohou občané vyjádřit k podobě veřejného prostranství, například počtu laviček, parkovacích míst, vzhledu zeleně a podobně, ale i k dalším záležitostem v chodu města, respektují pak konečné rozhodnutí a hlavně, mají pak k danému místu či projektu lepší vztah, považují ho i za svůj. Pro město to může znamenat zefektivnění práce – předejde tak nespokojenosti či nedorozuměním, vyjde vstříc potřebám občanů, často i ušetří veřejné prostředky. Více hlav víc ví – veřejnost může přinést nové pohledy a nápady a dá k dispozici své znalosti.

Je pravda, že zastupitelstvo je tvořeno lidmi, kteří byli demokraticky zvoleni a reprezentují spektrum zájmů občanů. Jsou to také velmi pravděpodobně lidé, kteří mají dobré informace, hodně užitečného umějí a znají, a kteří dostali svůj mandát na základě důvěry občanů.

Zapojení občanů do rozhodování ale tuto kompetenci zastupitelstva vůbec nezpochybňuje. Naopak ji doplňuje o průběžnou komunikaci a zvyšuje vzájemnou důvěru. Pokud se mohou lidé zapojit do rozhodování, výsledky pak odrážejí jejich aktuální potřeby a spokojenost roste.

Výbornou příležitostí, jak zapojit občany do rozhodování o současné i budoucí podobě našeho města, může být například vytvoření strategického plánu. Tomuto tématu je věnován další článek „Jaké bude Bojkovsko za 20 let?

Závěrem

Budeme moc rádi, pokud se dozvíme vaše názory na tato témata. A co je ještě důležitější, sdělujte je i ostatním zastupitelům – aby věděli, na čem občanům záleží!

Za Spolu pro Bojkovsko

Jana Tesařová