Co si myslí v Přečkovicích?

Milí spoluobčané,

    při pročítání facebokových stránek '' Spolu pro Bojkovsko " jsem si uvědomila, že komunikace mezi radnicí a občany je určitě důležitá, ale je také potřeba hovořit o problémech, s jakými se občané obce potýkají denně. Mám dojem, že především občané přidružených obcí občas trpí pocitem, že se jejich skutečné problémy do Bojkovic donesou jen obtížně. V naší obci Přečkovice jsem na  dotaz mých spoluobčanů, co je nejvíce trápí a co jim schází ke spokojenému žití,  dostala spoustu odpovědí, z nichž některé, které se nejvíce opakovaly, uvádím.
 
  • schází nám obchod ( některým  by stačila i pojízdná prodejna )
  • stav chodníků je v některých částech velmi špatný
  • není dobře rozumět hlášení místního rozhlasu
  • stav cest některých uliček v obci je žalostný 
  • kácejí se stromy, ale nenahrazují se novou výsadbou
  • péče o zeleň na veřejných prostranstvých a údržba prorůstající trávy na chodnících je špatná atd...

    Ovšem přes všechny tyto stížnosti si ale větší část obyvatel Přečkovic pochvaluje koupi  " Hospody u Svitáků " - místa, kde se můžou obyvatelé i návštěvníci obce scházet. Takový objekt nám velmi chyběl a i když víme, že opravy, které jsou nutné, se budou provádět postupně.

    Abychom neobtěžovali obyvatele okolních domů auty, které jsou zaparkovány v uličkách před jejich domy, uvažujeme do budoucna vybudovat menší parkoviště v blízkosti objektu. 
    Vše se uskutečnilo jen díky tomu, že jsme se spojili a prosazovali své přání společně, i formou referenda. V Přečkovicích to umíme a doufám, že v budoucnu se nám podaří přesvědčit bojkovskou radnici, že nám má naslouchat i v jiných věcech. Plánů a přání na zkrášlení a spokojené žití v obci by bylo daleko více. Vše se odvíjí od financí a ty, jak víme, se stále více omezují. Takže je potřeba hledat je i mimo městskou pokladnu. Věřím, že se větší část našich přání v budoucnu splní, i díky tomu, že se najde cesta, jak nám - občanům z přidružených obcí - více pomáhat.
 
Jana Říhová (Přečkovice)