12. Zvonková Michaela

referentka obchodu, mateřská dovolená 31 let, Krhov