4. Staš Radomír, Ing. Bc.

Krajinný inženýr, 33 let, zastupitel, Bojkovice

Radku, můžeš se čtenářům, kteří tě sice většinou znají, ale také nemusí vědět všechno:-), představit? 

Mám "Kristova léta", vystudoval jsem krajinné inženýrství na lesnické fakultě a učitelství odborných předmětů. Zúčastnil jsem se několika projektů zaměřených na regionální rozvoj a ochranu životního prostředí u nás i v zahraničí (Peru, Vietnam, Moldavsko, Velká Británie). Nyní pracuji jako krajinný inženýr v Agentuře ochrany přírody a krajiny, kde mám na starosti územní plánování, pozemkové úpravy a práci s veřejností včetně tvorby koncepčních materiálů a studií. Jako koordinátor se podílím na přípravě expozice návštěvnického centra Bílých Karpat. V Přečkovicích mám drobné hospodářství (ovce, sad). A už více než 10 let vedu skautské středisko a věnuji se vzdělávání skautských vedoucích z celé ČR. Jsem opravdu šťastně ženatý, máme tříletého syna a v těchto týdnech čekáme se ženou další přírůstek.

Proč kandiduješ ve volbách a právě za SPOLU pro Bojkovsko? 

Naše hnutí občanských kandidátů jsem pomáhal v roce 2014 založit a vést. Bylo mi 25 let a byl jsem plný odhodlání podílet se na směřování města, vymýšlet projekty pro rozvoj obce a regionu a uplatnit nějaké své zkušenosti z práce s mládeží i tvorby zdravé krajiny. Byl jsem ale velmi politicky naivní. Brzy jsem zjistil, že i (bohužel) místní malá politika je prostě politika - divadlo, kdy na jevišti se hraje líbivá hra pro občany a za šedou neprůhlednou oponou se řídí město často způsoby, které jsou mi cizí. Jelikož jsme na základních principech nenašli shodu s vedením města, jsme už osm let v opozici, což je náročné řemeslo, často bez hmatatelných výsledků. Poslední tři roky se snažím být tátou na plný úvazek a nemám tolik času a energie věnovat se zastupitelování, abych odváděl zastupitelskou práci podle vlastních představ. Zvažoval jsem možnost již nekandidovat, ale zodpovědnost za směřování města, kde budou vyrůstat naše děti, mě nakonec motivovala k tomu podpořit kandidátku SPOLU pro Bojkovsko i v tomto volebním období, ale už ne v pozici lídra. A proč za SPOLU je jednoduché. I po těch osmi letech je to dle mého jediná naděje na změnu k otevřenější, přívětivější a neprospěchářské politické kultuře ve městě. 

Je něco, co tě na Bojkovsku trápí, vadí ti a co chceš opravdu změnit? 

Jeden z mých přátel a zároveň starosta jiné obce mi radil, abych si při tvorbě programu vždycky řekl: "Kdybych byl starosta, tak bych..." Takže stručně 6 základních "bych": 

  • zkusil zvednout tu pomyslnou šedou oponu, o které jsem mluvil výše a pořádně za ní vyvětral. To znamená, že bych začal zveřejňovat všechny podkladové materiály zastupitelů, začal dělat pořádný online přenos z jednání, dobrovolně bych přihlásil město do registru smluv, aby se každý mohl podívat za kolik a od koho město kupuje služby.
  • chodil, běhal a jezdil na kole po městě, abych věděl, kde je co potřeba řešit, opravit, co a jak kde působí problémy, kde jsou neustále plné kontejnery, atd. To bych si nafotil, zapsal a řešil.
  • si nikdy nenechal přiznat jakékoli mimořádné odměny a různé podivné příplatky a dary jak je u nás tradicí (navíc v době ekonomické krize, která se na nás valí) a peníze radši nechal na rozvoj města.
  • uspořádal bych minimálně jedenkrát ročně "fórum občanů", kde bych chtěl slyšet, co lidi ve městě trápí. A i když by na mě byli "hnusní a drzí", tak bych si to s pokorou vyslechl a zkusil jim pomoct nebo navrhnout řešení.
  • ve spolupráci s veřejností bych vytvořil plán toho, jaké chceme Bojkovice a Krhov, Bzovou a Přečkovice mít. Budoucnost se tvoří teď a buď budeme město jen udržovat a nebo někam směřovat. Sám bych si přál, aby měly Bojkovice atmosféru jako alpská městečka ve Slovinsku a Rakousku s moderní architekturou, nápadem a všudypřítomnou čistotou.
  • stejnou práci s vizí a strategií bych chtěl od všech příspěvkových organizací města v čele se školstvím. Školky zohledňující moderní pedagogické přístupy k dětem a školu, která skutečně učí děcka žít a ne drtit do hlavy nepodstatné "učivo pro učivo".

Tohle by mi zatím stačilo :D 

A co se ti naopak na Bojkovsku líbí? 

Moc dobře si uvědomuju, že se nám tu vlastně žije dobře. Nemusíme řešit nedostatek jídla nebo vody, ale můžeme si vybírat, čemu věnujeme svůj život a energii. Fungují nám tu nadprůměrně základní služby i kulturní život. Opomíjená je například skvěle a moderně fungující knihovna. 

Mám citový i pracovní vztah k místní krajině, která je stále ještě zdravá a krásná a bez ní by mi bylo smutno. A za to všechno patří dík všem, co se na tom podílejí, včetně současnému vedení města, se kterým máme třeba na některé věci jiný názor, ale i to patří ke zdravé občanské společnosti.

Otázky a odpovědi: Staš Radomír

Proč bys zrovna ty měl(a) být zastupitelem?

Byl jsem teď v zastupitelstvu 4 roky jako nejmladší zastupitel. Z této zkušenosti si odnáším to, že je tam mladých a aktivních lidí potřeba jako soli. Mladá generace totiž klade důraz na maličko jiné věci než ta starší a její názor je v Bojkovicích v menšině. A jelikož se stále řadím k těm mladším, rád bych dále čeřil vody a předkládal netradiční názory a řešení.

Jaké máš priority v zastupitelstvu?

Myslím, že potřebujeme zastupitele i zastupitelstvo a další rozhodující orgány města více otevřít veřejnosti. Doteď převládá v zastupitelstvu postoj, že jsme byli na 4 roky zvolení a tím máme rozhodovat úplně o všem. A já si myslím, že rozhodovat o všem sice musíme, ale také bychom měli k tomu rozhodování přizvat občany, na které tato rozhodnutí mají dopad. A takových situací není málo.

 

Co bys chtěl v Bojkovicích změnit?

Město funguje dobře po stránce investic a infrastruktury, mám ale pocit, že se málo věnuje tomu, co nejde koupit nebo postavit. Moc bych si přál zlepšit atmosféru komunikace města směrem k občanům, dát smysl a koncepci kultuře, začít se konečně věnovat i krajině a přírodě v okolí Bojkovic, která je sice velkou devízou pro místní obyvatele, ale moc se jí cíleně nevěnujeme. Přál bych si otevřené zastupitele, kteří diskutují problémy veřejně a ne jen po skončení jednání, někde za rohem nebo v hospodě.

Proč bych měl zvolit zrovna tebe?

Přestože mi ještě nebylo 30 mám 4 roky zkušeností z našeho zastupitelstva. Vrátil jsem se po vysoké škole do regionu a chtěl bych zde i se ženou zakotvit na stálo. Mám zkušenosti ze státní správy a jasnou představu, v čem město posunou dál. Čtyři roky jsem se snažil účastnit všech schůzí a jednání, které jsou s výkonem zastupitelování spojené a pochopil, že potřebujeme zástupce aktivní a ne jen ty, co si to odsedí. A troufám si říct, že patřím k té první, bohužel menšinové skupině.

Proč kandiduješ právě za Spolu?

V Bojkovicích je obecně obtížné přinášet z venku nové pohledy na věc a získat možnost ovlivňovat, co se ve městě děje. Volební strany jsou pouze formální a cíleně nepracují na nějakém programu (často ani na svém předvolebním) nebo vizi města. To nám před 4 lety chybělo a nezbylo než založit sdružení kandidátů, které by pracovalo jinak.  Zastupitelé Spolu předávají informace ostatním členům, konzultujeme problémy a řešení na pravidelných schůzkách. To se údajně neděje v Bojkovicích ani u zavedených stran. Držíme se jasně toho, co jsme slibovali v programu, dbáme na morální zásady a hodnoty. Tím vším se stalo SPOLU v bojkovských vodách naprosto unikátní.

Jaké máš životní krédo?

Vlastním životem se snažím potvrdit tezi, že člověk je šťastný  tehdy, když nežije jen pro sebe, ale pro druhé. Nemusí jít jen o službu lidem, ale i nějaké pozitivní myšlence nebo třeba přírodě. Trávím tímto způsobem většinu volného času jako dobrovolník, který se snaží ukazovat mladým lidem cestu nebo jen někde přiložit ruku k dílu. Je to cesta plná překážek, ale právě jejich překonávání dělá člověka šťastným.