Říhová Jana

Poštovní úřednice a knihovnice v Přečkovicích, 49 let, Přečkovice