Gorčíková Jana

Ekonomka v DPS, členka finančního výboru města a sociální komise, 42 let, Bojkovice

Jsem vdaná, mám 2 dcery. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Uherském Hradišti. V současné době pracuji jako ekonomka v Domech s pečovatelskou službou v Bojkovicích. Často se zúčastňuji různých společenských a kulturních akcí.

„Chtěla bych, aby mé dcery ale i ostatní mladí měli důvod zůstat v Bojkovicích, tak jako já. Jsem ráda, že jako jeden z mála občanů Bojkovic mám možnost bydlet i pracovat v rodném městě. Podpořím řešení problémů, které se týkají mládeže, ale i seniorů, ke kterým mám díky své profesi blízko. Mou největší prioritou je zdraví, rodina a přátelé.“

Otázky a odpovědi: Gorčíková Jana

Proč bys zrovna ty měla být zastupitelkou?

Byla jsem zastupitelkou v minulém volebním období, a tímto jsem získala možnost spolurozhodovat o věcech týkajících se naší obce. Využila jsem možnosti připomínkovat problémy občanů, které je trápí a pomoci k jejich vyřešení. V tomto bych chtěla pokračovat i nadále. Chci, aby každý občan měl možnost rozhodovat o dění v jeho obci. Aby byl rovnocenným spoluobčanem.

 

Jaké máš priority v zastupitelstvu?

Řešit problémy týkající se obce i s ostatními zastupiteli reálně a ke spokojenosti občanů. Chci se opět zaměřit na dvě věci: Na péči o seniory, ke kterým mám díky své práci velmi blízko a na mladé lidi, kteří by v Bojkovicích chtěli žít, bydlet a pracovat. Protože jsem se aktivně podílela na Plánu rozvoje města, mám i nadále zájem pokračovat v jeho vývoji a přispívat k realizaci plánovaných projektů.

 

Co bys chtěla v Bojkovicích změnit?

Aby se dala příležitost realizace mladým lidem, i když praxe a názory starších jsou důležité. Byla bych ráda kdyby došlo k lepší spolupráci a propojení mezi zájmovými spolky. Vstřícnost a tolerance by tomu mohla pomoci. Jsme tu jak se říká na "malém městě" , tak proč si vzájemně nepomáhat.

 

Proč bych měl zvolit zrovna tebe?

Naslouchám lidem a snažím se jim pomoci. Jsem otevřená novým věcem, ale zároveň podporuji věci stavající, které mají smysl. Nebojím se říct svůj názor i názor Vás občanů.

 

Jaké máš životní krédo?

Být upřímná k sobě i k ostatním. Zdraví, rodina a přátelé jsou pro mě to nejdůležitější.

 

Proč kandiduješ právě za Spolu?

Ve SPOLU se zohledňují názory všech, i když se mnohdy liší. Každý máme někdy rozdílné představy, ale vždy se domluvíme. Jsme k sobě upřímní a chceme být upřímní i k ostatním. Spolu jako nově vzniklé hnutí v minulém volebním období se snažilo udělat pro občany Bojkovic co nejvíce, a o tohle nám půjde i v nastávajících volbách. "Spolu táhne za jeden provaz.