2. Gorčíková Jana

Ekonomka v DPS, zastupitelka, 47 let, Bojkovice

1. Kdo je Jana Gorčíková? 

Pracuji jako ekonomka v Sociálních službách Města Bojkovice. Ale hlavně jsem manželka a matka dvou dospělých dcer, a rodina, to je pro mě to nejdůležitější. Ráda věci řeším otevřeně a upřímně, a totéž očekávám od ostatních. Ráda cestuju a poznávám nová místa, už 17 let se věnuji orientálnímu tanci, ale nejraději trávím čas na chalupě se svou rodinou a přáteli.

 Proč kandiduji ve volbách a právě za SPOLU?

Hnutí SPOLU bylo založeno v roce 2014 a v témže roce jsem za něj poprvé kandidovala. Jako „noví“ jsme byli velmi úspěšní a po volbách jsem se stala zastupitelkou společně s naším lídrem. Tento post jsem brala a dosud beru velmi zodpovědně, jelikož ctím důvěru občanů našeho města, kterou mi svými hlasy dali. Na základě dění v našem městečku, jsem se rozhodla kandidovat i v následujících volbách, protože mi není jedno, v jakém prostředí budeme my všichni Bojkovjané žít. 

Je něco, co mne v Bojkovsku trápí, vadí mi a co chci opravdu změnit? 

Svým působením v zastupitelstvu bych se chtěla zaměřit na dvě důležité věci. Tou první jsou mladí lidé našeho města, kteří ukončili své vzdělání, chtěli by v Bojkovicích zůstat bydlet a být soběstační. V Bojkovicích chybí tzv. startovací byty pro mladé, které by jim umožnili takový „rozjezd“ do života. Díky mé práci tou druhou důležitou věcí je péče o seniory. Chtěla bych, aby jim bylo umožněno bydlení v podmínkách, které odpovídají současnému trendu. Je potřeba se zaměřit na rekonstrukci několika bytů, které jsou již nevyhovující. 

A co se mi naopak na Bojkovsku líbí? 

Bojkovice jsou mou srdeční záležitostí a je mi tu moc dobře. Je to i díky tomu, že se stále rozvíjí. Není tu nouze o kulturní a sportovní život. Jsme v blízkosti přírody a lidé tu mají k sobě blízko, než jak je tomu ve velkých městech. Přála bych si, aby slovo demokracie nebylo jen slovem na papíře, ale stalo se skutečností. Aby se lidé k sobě chovali tolerantně, slušně, vyslechli si názor i toho druhého, a aby se nikdo svůj názor nebál říct.

Otázky a odpovědi: Gorčíková Jana

Proč bys zrovna ty měla být zastupitelkou?

Byla jsem zastupitelkou v minulém volebním období, a tímto jsem získala možnost spolurozhodovat o věcech týkajících se naší obce. Využila jsem možnosti připomínkovat problémy občanů, které je trápí a pomoci k jejich vyřešení. V tomto bych chtěla pokračovat i nadále. Chci, aby každý občan měl možnost rozhodovat o dění v jeho obci. Aby byl rovnocenným spoluobčanem.

 

Jaké máš priority v zastupitelstvu?

Řešit problémy týkající se obce i s ostatními zastupiteli reálně a ke spokojenosti občanů. Chci se opět zaměřit na dvě věci: Na péči o seniory, ke kterým mám díky své práci velmi blízko a na mladé lidi, kteří by v Bojkovicích chtěli žít, bydlet a pracovat. Protože jsem se aktivně podílela na Plánu rozvoje města, mám i nadále zájem pokračovat v jeho vývoji a přispívat k realizaci plánovaných projektů.

 

Co bys chtěla v Bojkovicích změnit?

Aby se dala příležitost realizace mladým lidem, i když praxe a názory starších jsou důležité. Byla bych ráda kdyby došlo k lepší spolupráci a propojení mezi zájmovými spolky. Vstřícnost a tolerance by tomu mohla pomoci. Jsme tu jak se říká na "malém městě" , tak proč si vzájemně nepomáhat.

 

Proč bych měl zvolit zrovna tebe?

Naslouchám lidem a snažím se jim pomoci. Jsem otevřená novým věcem, ale zároveň podporuji věci stavající, které mají smysl. Nebojím se říct svůj názor i názor Vás občanů.

 

Jaké máš životní krédo?

Být upřímná k sobě i k ostatním. Zdraví, rodina a přátelé jsou pro mě to nejdůležitější.

 

Proč kandiduješ právě za Spolu?

Ve SPOLU se zohledňují názory všech, i když se mnohdy liší. Každý máme někdy rozdílné představy, ale vždy se domluvíme. Jsme k sobě upřímní a chceme být upřímní i k ostatním. Spolu jako nově vzniklé hnutí v minulém volebním období se snažilo udělat pro občany Bojkovic co nejvíce, a o tohle nám půjde i v nastávajících volbách. "Spolu táhne za jeden provaz.