Belko Radek

Vlakvedoucí u ČD, člen osadního výboru Bzová, 22 let, Bzová