Zveme na říjnové zastupitelstvo

Zveme Vás na další zasedání zastupitelstva města Bojkovice, které se bude konat ve čtvrtek 22.10.2015 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ v Bojkovicích. Zasedání bude výjimečné v tom, že by měla být poprvé nasazena "těžká" technika v podobě hlasovacího zařízení a tabletů. Věříme, že to bude nejen přínosné pro přehled o hlasování zastupitelů, ale že systém má mnoho možností, jak zastupitelstvo udělat pružnější a přehlednější i pro občany. O tam jak je to s návštěvností jednání zastupitelstev se dočtete ve Slováckém deníku.

Zde můžete nahlédnout do podrobnějšího programu (majetkoprávní úkony + doplnění)