Zářijové zastupitelstvo bude v Přečkovicích

Zveme Vás na 10. září 2015 od 15:30 do budovy č.p. 60 v Přečkovicích na další jednání zastupitelstva města.

Program jednání je vyvěšen na stránkách města. Běžný občan z toho opět mnohé nevyčte a tak vám zde nabízíme k nahlédnutí  rozpis bodu majetkoprávní úkony města a jeho dodatek.

Bude se jednat o dotacích pro neziskové organizace, prodeji pozemků a nemovistostí města a smlouvách na různé akce a projekty. Věříme, že Vám to napoví více o tom, co zastupitelstvo dělá a přijdete se podívat, přispět do diskuze nebo podat konstruktivní kritku.

Samozřejmě Vám poté poskytneme i stručné zprávy z projednaného.