Vybrali jsme Spolu lídra pro komunální volby

    V pátek proběhla důležitá schůzka Spolu, kde byla nastíněna finální podoba kandidátní listiny a též vybrán lídr naší kandidátky do podzimních komunálních voleb. 

    Můžeme tedy konstatovat, že budeme mít všech 21 míst na kandidátce obsazených. Lídrem bude mladý Bojkovjan Ing. Radomír Staš. Finální podobu kompletní kandidátní listiny zde zveřejníme do konce července.

Děkujeme za přízeň.