Ustavující zastupitelstvo města Bojkovic očima občana

    Byla to slavnostní chvíle ve slavnostním prostředí. Nově zvolení zastupitelé složili slib a pak se ujal slova pan starosta a zahájil volbu starosty a nové rady. Volby jely jak po dobře namazeném drátku a za chvíli bylo odvoleno.

    A já jako občan jen seděla a čekala, kdy se konečně veřejně dozvím, co má staronový starosta a jeho téměř staronová rada v plánu pro budoucí období v plánu. To se totiž tak dělává, i když je jasné, že se budoucí radniční koalice už dávno domluvila, jiní kandidáti na starostu nejsou a tudíž se dá čekat, že zvoleni budou. Koalice několika stran se totiž dostane do vedení města právě proto, že má pohodlnou většinu, kterou opoziční menšinu jiných stran logicky přehlasuje. Což je demokratické a zcela v souladu se zákonem. A při sezení na židli v diváckém auditoriu mne napadlo, že i já jsem v menšině, když nad tím kroutím hlavou, protože ostatní na židlích kolem mne ani neočekávají, že by k nějakým mnou očekávaným proslovům vůbec došlo. Tak jako asi málokomu vadilo, že v minulém volebním období vedení radnice za dobu čtyř let ani nezveřejnilo své programové prohlášení. V programovém prohlášení vedení města totiž oznámí občanům své záměry (sliby), které hodlá během svého působení na radnici naplnit. A na občanech pak je, aby před dalšími volbami zkontrolovali, jak své záměry a sliby skutečně splnilo. Když programové prohlášení není, není vlastně co kontrolovat.

    Chválabohu má každé jednání zastupitelstva na svém konci bod zvaný Diskuse, v tomto bodu se může vyjádřit či na něco zeptat každý – nejen zastupitel, ale i přítomný občan. Takže jsem se po čekání, zda-li se na plány nové rady zeptá někdo z těch, co se do diskuse přihlásili přede mnou, nakonec přihlásila sama a pana starosty se zeptala, kdy zveřejní nová rada svůj program pro následující období, ve kterém bude řídit veřejný život nás všech zbývajících občanů a kdy radnice umožní občanům, kteří se na zasedání zastupitelstva nebudou moci dostavit, zjistit, co se dělo na zastupitelstvu, alespoň díky zvukovému záznamu. Tak se to totiž dělá v řadě jiných měst  a obcí u nás. Od pana starosty jsem se dozvěděla, že svůj program rada zveřejní do třiceti dnů, což je chvályhodné, a že možnost zvukového záznamu jednání zastupitelstva bude zařazena jako bod jednoho z dalších zastupitelstev v blízké budoucnosti. Jenom mne poněkud udivila jeho formulace: „Rozhodnou o tom sami zastupitelé, kteří budou zaznámenáváni a umístěni na veřejný portál“ Ještě do včerejška jsem totiž byla přesvědčená o tom, že záznamy bojkovského zastupitelstva na internetu  nejsou z toho důvodu, že tento další krůček k otevřenosti veřejné správy města nikdo neřešil. A nyní se objevila možnost, že zastupitelé zveřejňování svých jednání neodsouhlasí. A to mi hlava trochu nebere – jednání zastupitelstev přece veřejná jsou a může se jich zúčastnit každý občan. Ale veřejnou je i funkce zastupitele. Pokud se někdo uchází ve volbách o možnost hájit zájmy občanů, musí přece počítat s tím, že pokud bude zvolen, stane se veřejnou osobou, jejíž činy budou souzeny a posuzovány širokou místní veřejností. Tak proč by tedy měl mít problém s tím, že bude jejich jednání zaznamenáno a zveřejnění záznamů odmítne?

    Pevně věřím, že šlo pouze o poněkud nešťastnou formulaci a příští zastupitelstvo jednohlasně odhlasuje možnost pořizovat záznamy z jeho jednání, na které moc občanů nechodí, a tak si je alespoň pár dalších vyslechne. Jinak budu muset chodit na každé další zastupitelstvo, protože já chci skutečně vědět, co se v obci, ve které bydlím, děje, kteří zastupitelé na jednání chodí a kteří ne, kteří na něm jen sedí a zvedají ruce a kteří alespoň občas vystoupí s připomínkou či dotazem. Zatím to totiž vypadá, že jediní skutečně aktivní zastupitelé jsou ti, kteří sedí v konstruktivní opozici. A ti z koalice jsou na všem domluvení dopředu, takže nevidí důvod vůbec pronést slovo. A tak i v tomto případě věřím, že se mýlím. Jinak nám občanům nezbývá, než abychom svým zastupitelům připomněli, že žijeme v 21. století, které je typické otevřeným přístupem k informacím a nejvyšší mírou komunikace, která tu zatím byla

Kateřina Bačová