Revitalizace zeleně - anketa s výsledky

Slíbili jsme, že chceme více zapojit občany do rozhodování o podobě města, jednotlivých projektů i maxima dalších možných věcí. 

Proto obyvatelé sídliště čtvrť 1. máje, kde někteří z nás bydlí nebo vlastní byt, dostali do svých schránek kratičkou anketu k revitalizaci zeleně na našem sídlišti, včetně toho, zda by měli zájem další etapy probrat společně.

Výsledky ankety Vám nyní přinášíme zde. Bylo odevzdáno 42 lístků. Někteří obyvatelé odpovídali jen na některé otázky a tak celkový součet odpovědí klame. Celkově lze říci, že velké procento obytel je k dosud provedené revitalizaci skeptických. My děkujeme všem, kteří si dali tu práci nám odpovědět. Připravujeme k věci podrobnější komentář, který spolu s výsledky budeme následně distribuovat do schránek.

Nejčastější připomínky a podněty:
 • 6x potůček v havarijním stavu
 • 5x špatná technologie výsadby (kamenitá půda bez úprav,..)
 • dochází k úbytku travnatých ploch
 • 2x nevhodně použitá mulčovací kůra
 • 3x popelnice u domu 705, 706, 707
 • 2x ne ohniště a lavičky v blízkosti domu
 • špatný stav veřejného osvětlení
 • odstranit keře mezi 714 a hernou
 • chceme rovné zatravněné plochy
 • není třeba květinové výsadby
 • 2x kdo to bude udržovat?
 • 2x po 45 letech udržování předzahrádky na vlastní náklady to projekt zničí. I návštěvám se na našem sídlišti zeleň líbila
 • proč zůstaly pařezy?
 • revitalizace se měla udělat tam, kde je to potřeba a ne v udržovaných předzahrádkách a kácením stromů
 • projekty neodpovídají skutečnému terénu, jsou teoretické
 • uvítali bychom dětské hřiště či plochu pro dětské hry
 • připomínky nebyly akceptovány
 • výsadba keříků připomíná spíše hřbitov nebo smuteční síň

V případě, že jste obyvateli tohoto sídliště nebo se chcete k probíhající revitalizaci vyjádřit a nic se k vám nedostalo, dejte nám prosím vědět.