Otevřené zastupitelstvo nebo Hospoda na mýtince?

    Děj veleznámé divadelní hry od Járy Cimrmana s názvem Hospoda na mýtince se odehrává v hospodě skryté v hlubokých lesích, jejíž původní majitel chtěl sice provozovat hospodu, ale nepřál si, aby mu do ní chodili lidi. V poslední době si na ni často vzpomenu, neboť se dá parafrázovat i takto: město Bojkovice sice zve občany na veřejná jednání svého zastupitelstva, ale dělá vše proto, aby jich tam chodilo co nejméně. Stačí se jen podrobněji podívat na způsob, jakým způsobem občany na jednání zastupitelstva zve, jakou má bojkovský občan možnost se dozvědět, co se bude na zastupitelstvu konkrétně projednávat a jakou má možnost se dozvědět, co se na zastupitelstvu projednávalo.

A. Pozvánka a dobře utajený program

    Je naprosto běžné i v jiných městech a obcích, že jednání zastupitelstva se občané účastní většinou tehdy, když ví, že na něm bude projednáván bod, který je konkrétně zajímá, občas i pálí. A pokud o žádném takovém bodě neví, tak se málokdy donutí přijet dříve z práce nebo si rovnou vzít dovolenou, vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva začínají v 15.30. Jenže, jak se vlastně bojkovský občan dozví, že má skutečně důvod na zastupitelstvo zajít? Povinností městského úřadu je zveřejnit program zastupitelstva před konáním každého jeho jednání. Jak jste si jistě všimli, pozvánky na zastupitelstvo jsou rozvěšeny po městě, nicméně program na nich uvedený je stále stejný s minimálním počtem změn, ať se koná na jaře či na podzim. Zejména oblíbený bod programu: Majetkoprávní úkony města. Málokomu asi dojde, že právě v tomto bodu se skrývají desítky pod-bodů jednajících o řadě zcela konkrétních majetkoprávních úkonů, jako je: prodej majetku, jeho pronájem, dotace poskytované na různé akce a či různým organizacím, opravy veřejného majetku či plánované projekty města atd. O těch se ale předem nedozvíte, protože podrobný program zahrnující tyto konkrétní pod-body obdrží pouze zastupitelé. Takže pokud nemáte známého zastupitele ochotného vám program půjčit, máte smůlu. A pokud i na zastupitelstvo přijdete a čirou náhodou zjistíte, že se projednává právě bod, který vás enormně zajímá, protože se týká vašeho nejbližšího okolí, málokdo z nás má tolik duchapřítomnosti, aby byl schopen si rovnou na místě připravit argumenty, se kterými by mohl jako občan neznalý podrobného programu, vystoupit a ovlivnit tak následné hlasování. A přitom stačí tak málo – vyvěsit podrobný program zastupitelstva na úřední webovou stránku města.

Takže občan neví, proč by měl na zastupitelstvo jít a chodit na každé jen tak z plezíru není v jeho běžných možnostech – opravdu vám to nepřipomíná Hospodu na mýtince?

B. Samotné jednání zastupitelstva

    Jsou města, kde je možné sledovat jednání zastupitelstva on-line na webu, např. v Brně, kde se mnoho místních naučilo tuto možnost využívat a protože mají k dispozici podrobný program jednání, jsou schopni si vytipovat, který bod je bude zajímat a kdy se asi bude projednávat. Pak jsou také města a obce, kde má možnost občan pustit si záznam z toho jednání, sledovat pouze body, které ho zajímají, zjistit, jaká debata k danému bodu probíhala, jak se k němu stavěli zastupitelé, kteří se stali zastupiteli i díky jeho volebnímu lístku a především, jak k němu hlasovali. A pokud s výsledkem hlasování nesouhlasí a má k němu odůvodnitelnou námitku, může tuto námitku do 15ti dnů doručit na příslušný úřad, který je povinen se jí zabývat a může dosáhnout i toho, že bod bude projednáván znovu. O tomto výsledku je úřad, na který podal námitku, povinen ho informovat.  Takovýto záznam sice na rozdíl od on-line přenosu podléhá zákonu o ochraně osobních údajů, ale jelikož je u nás cca 400 obcí, které záznam uveřejňují a tento zákon nijak neporušují, tak i obvyklá výmluva některých komunálních politiků, že je to složité a pracné, je podle mého pouze výmluvou.

    Jak je tomu v Bojkovicích? V současné době je možné záznam jednání zastupitelstva vyslechnout jen tím způsobem, že občan zajde na městský úřad, vyžádá si audiokazetu s tímto záznamem a na městském úřadě si ji vyslechne, protože domů mu ji nepůjčí. Ale na to si opět musí vzít dovolenou, protože ty cca tři hodiny se může vyslechnout pouze v úředních hodinách. Pokud by vás zajímalo, jak který zastupitel pro bod, který vás zajímá, hlasoval, nedozvíte se to ani po vyslechnutí tohoto záznamu, protože hlasování není po jménech. Pro bod navržený zastupiteli za SPOLU s názvem Audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva na jednání prosincového zastupitelstva hlasovali celkem 2 zastupitelé. Tři se zdrželi, zbytek byl proti. (více o tomto jednání zde) Když náš zastupitel R. Staš popsal diskusi, která se při projednávání tohoto bodu vedla, v článku určeném pro místní zpravodaj Naše Bojkovsko, byl odmítnut s tím, že většina zastupitelů s jeho uveřejněním nesouhlasí.

C.     Zápis z jednání zastupitelstva - písemný

    Na stránkách města sice najdete Výpis usnesení z jednání zastupitelstva, ale ani z něj se nedozvíte nic o diskusi k jednotlivým bodům a ani to, kdo jak hlasoval. Přitom by opět stačilo málo –  k výsledku hlasování u každého usnesení jmenovitě uvést ty zastupitele, kteří byli v daném bodě proti nebo se zdrželi. Že tím pádem ostatní hlasovali PRO, je jasné a není potřeba je jmenovitě uvádět.

    Takových občanů, kteří chodí na každé zastupitelstvo, jenom proto, aby se dozvěděli, co se v obci děje a dít bude, je opravdu minimum a při mé poslední návštěvě zastupitelstva mne napadlo, že podmínky, které takoví mají občané proto, aby trávili na každém zastupitelstvu minimálně dvě a půl hodiny času, jsou spíše pro dobrovolné masochisty. Nepohodlím počínaje, nemožností si odskočit konče.  

D.    Místní zpravodaj

    To, že Bojkovice jsou zřejmě jediná obec v ČR, která místní zpravodaj prodává a nerozdává do schránek všech domácností, tak jak je to obvyklé, jsme psali již několikrát. Že je povinností vydavatele – tedy města – uveřejňovat i opoziční články, které nesouhlasí se stávající politikou radnice nebo se jen chtějí vyjádřit k aktuálnímu problému, a tato povinnost je ukotvena v nejnovějším Tiskovém zákoně, ještě ne. A že se k zveřejnění článku svého kolegy musí vyjadřovat i jiní zastupitelé, to je pro nás také novinka. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji po dalším jednání zastupitelstva, kde si budeme moci vyslechnout argumenty obou stran.

Jak by tedy mělo vypadat skutečně otevřené zastupitelstvo Bojkovic a Bojkovska? Tak, že zavede:

1.      zveřejňování podrobného programu zastupitelstva na webové úřední desce města (lze okamžitě)

2.       zveřejní audivizuální záznamy z jednání zastupitelstva (lze také téměř okamžitě, nicméně až poté, co bude tento bod schválen místním zastupitelstvem a navrhne ho buď sama Rada města nebo opět někdo ze zastupitelů)

3.      Ve výpisu usnesení z jednání zastupitelstva budou jmenovitě uváděni ti zastupitelé, kteří hlasovali proti konkrétnímu bodu nebo se zdrželi hlasování.

4.      Umožní, aby se v místním zpravodají pravidelně objevovaly i příspěvky opozičních zastupitelů a tím i otevřenou demokratickou diskusi ke způsobu veřejné správy v obci.

    Opět po městu nechceme nic finančně náročného. Chceme zcela legitimně pouze větší otevřenost a informovanost občanů, která nyní opravdu dostatečná není a pokud někteří zastupitelé tvrdí, že je, tak buď vědomě lžou a nebo již zcela ztratili přehled o tom, jak věci vnímá běžný občan, který prostě nemá známého zastupitele. Na minulém zastupitelstvu rovněž zaznělo, že po audivizuálních záznamech z jednání není společenská poptávka (pan Zimmerman – Chceme zde žít lépe). Ani to není pravdou. Kdyby této poptávky nebylo, neobjevil by se tento bod v připravovaném Programovém prohlášení Rady města Bojkovic pro období 2014-2018. Pro program SPOLU, ve kterém byly audivizuální záznamy z jednání zastupitelstva uvedeny jako jeden ze zásadních bodů, hlasovalo 10% voličů, což představuje  jen o jedno procento méně voličů, které získalo hnutí Chceme zde žít lépe, které pan Zimmerman zastupuje a jejichž požadavky by měl prosazovat v tomto volebním období. Takže požadavky 11 % voličů společenskou poptávkou jsou a požadavky dalších 10% již ne?

Jak prosté, milý Watsone, řekl by Sherlock a říkáme to i my.

    Rozdíl mezi veřejnou správou, do které spadá i jednání zastupitelstva, a Hospodou na mýtince je ještě jeden. Onen hospodský, který neměl rád lidi, byl soukromým podnikatelem a pokud se rozhodl svůj podnikatelský záměr provádět bez účasti občanů, byla to jen jeho věc, kvůli které zřejmě následně zkrachoval. Jenže v čele radnice a v zastupitelstvu sedí občané, kteří byli zvoleni jinými občany, aby prosazovali jejich zájmy a musí se smířit s tím, že jsou v době vykonávání svého zastupitelského mandátu osobami veřejnými a jsou za svou práci zodpovědní nejen svým voličům. Takže by se neměli čertit, když po nich občané chtějí, aby svou práci vykonávali skutečně veřejně a nemusí jim vadit, že bude zaznamenána či zveřejněna předem. A že budou jejich slova či činy dohledatelné i za pár měsíců či let? Tak si musí si za nimi stát i v budoucnosti.

     Milí občané Bojkovska, pokud i vy chcete, aby se současná bojkovská radnice a následně i zastupitelstvo skutečně otevřelo občanům a už nepřipomínalo Hospodu na mýtince, požadujte po zastupitelích, kteří získali mandáty pro stávající volební období, aby výše zmíněné kroky vedoucí k jeho otevřenosti, která není žádným naším výmyslem, ale patří do 21. století, požadovali a hlasovali pro ně. 

Jak to můžete udělat: Oslovte svého známého zastupitele – třeba i na ulici. Dostavte se osobně na zastupitelstvo a využijte bodu Diskuse. Nebo Pište starostovi:-)

PS. Již dvanáct let vyhlašuje o.s. Oživení soutěž OtevřenoxZavřeno, ve které hodnotí práci veřejné správy. Anticenu Zavřeno „vyhrávají“ takové městské či obecní úřady, které se zřejmě také  inspirovaly již několikrát zmíněnou divadelní hrou. Co myslíte, jak by v takové soutěži dopadly Bojkovice?

  https://www.egov.cz/clanky/soutez-otevreno-x-zavreno-2014-zna-sve-viteze  

Kateřina Bačová