Náměstí a veřejná diskuze?

V pondělí 11. 5. se sešlo mimořádné zastupitelstvo, aby schválilo spěchající smlouvy, ale větší zájem vyvolalo zařazení bodu projednání petice občanů za revokaci usnesení, kterým zastupitelstvo pojmenovalo nové náměstí Náměstím.

Pokusím se sám za sebe celou věc shrnout tak, jak to vnímám, jako jeden ze zastupitelů, protože emoce se již trochu uklidnily a diskuze "co dál" se snad bude ubírat racionálním směrem.

Předem se hodí napsat, že nejsem z těch zastupitelů, co se vyhraňují za nějaké konkrétní pojmenování náměstí. Velké téma v zastupitelstvu pro mě leží jinde, ale i pojmenování náměstí je s ním velmi úzce spojeno. Jde o to, jakým způsobem komunikuje vedení města, zastupitelstvo a jejich orgány s občany, pro které mají vlastně všichni pracovat.

Všechno začalo dobře. Na stránkách města i na facebooku pana starosty byla vyvěšena otevřená anketa. Jaký byl její účel, zpětně nedokážu posoudit, ale každopádně alespoň u části veřejnosti rozpoutala diskuzi nad tím, jak náměstí pojmenovat. Do ankety se zapojilo několik stovek respondentů, ale všem bylo jasné, že to není úplně průkazný materiál. A pak jsme všichni čekali...

Na dubnovém zastupitelstvu v Krhově (týden před otevřením náměstí) došlo na lámání chleba. Před zastupitelstvem jsme se ptali na názor občanů v našem okolí a zjistili jsme, že většině se nejvíc zamlouvá nějaké neutrální pojmenování, a naprosto dostatečné je, když zůstane zkrátka Náměstím. Jelikož to ale nebyl reprezentativní průzkum, cítili jsme, že je třeba se ptát lidí ještě více. Navrhli jsme proto možnost jak neudělat městu ostudu a nepojmenovat náměstí před jeho otevřením nijak, ale na akci k otevření náměstí uspořádat anketu, do které vstoupí jen několik návrhů, které určí zastupitelstvo (ideálně tři: a) Náměstí, b) jiný neutrální název, například U Olšavy,...; c) pojmenování po osobnosti - tu by mohl předvybrat např. muzejní spolek). Zbytku zastupitelstva se zdála tato možnost nereálná, takže nebyla vůbec brána jako varianta. Přešlo se k hlasování o konkrétních návrzích zastupitelů, kde byl zvolen název Náměstí. Z argumentů, které padly proti tomu, aby o tom mohli rozhodnout obyvatelé, mi je smutno, ale nic víc než na zastupitelstvu tlačit na ostatní, s tím bohužel nedokážu udělat.

Na základě tohoto usnesení a nelibosti s názvem Náměstí se sešlo vedení muzejního spolku a uspořádalo petici za pojmenování náměstí po Mudr. Josefu Tillichovi. Na petici sehnali za 14 dní cca 350 podpisů. A to už jsme zpátky na mimořádném květnovém zastupitelstvu.

Přestože si stále myslím, že se mohl u takto subjektivní otázky dát prostor občanům v anketě, kdy by se konečně v Bojkovicích rozpoutala nějaká diskuze, lidé by nesli spoluzodpovědnost za rozhodnutí a zastupitelé by ukázali, že jim na názoru lidí záleží, rozhodl jsem se podpořit petici jako výraz nespokojenosti s usnesením zastupitelstva. Počet podpisů mi připadá dostatečně relevantní.

Z mého pohledu tu nejde ani tak o to, jak se bude náměstí jmenovat, ale o to, že se zastupitelé bohužel brání tomu, aby více zatáhli do věcí veřejných občany. Že tu máme něco jako cenzuru, kdy nejen, že bylo odmítnuto otištění mého článku v Našem Bojkovsku, který popisuje argumenty zastupitelů, proč si teď nemůžete celé jednání o názvu náměstí pustit na internetu, ale zástupcům petice bylo odmítnuto, aby městským rozhlasem upozornili, že je zde nějaká petice, která se týká názvu náměstí. Možná jde o nepatrné věci, ale nečekal bych, že se jich ve městě, kde jsem se narodil, a 25 let od pádu totality dočkám.

Radomír Staš, zastupitel

Že zapojení veřejnosti není žádná sci-fi a že vedení města ani zastupitele nemusí bolet, se můžete dočíst v článku Má veřejnost mluvit do rozhodování ve městě? od Jany Tesařové.