Jaké bude Bojkovsko za 20 let?

Důležitou prioritou v našem volebním programu bylo sestavení Strategického plánu rozvoje – tedy krátce řečeno představy, jak by Bojkovice měly vypadat například za 20 let.

Bojkovice se v současné době nacházejí v období hektického budování – běží řada náročných investičních projektů a čeká se na příležitosti, které přinese další období dotací z Evropské unie. Ty se nemusejí opakovat, takže je pochopitelné, že se město snaží je maximálně využít.

Zároveň je však potřeba hledět ještě více dopředu - bez dlouhodobého a zevrubného plánu se totiž obecně těžko dělají kvalitní jednotlivá rozhodnutí. Z reakcí zastupitelů se zdá, že potřebnost strategického plánu je vnímána, jen na něj z výše uvedených důvodů není čas a kapacity.

Budeme pokračovat ve snaze, aby na půdě Komise pro rozvoj a životní prostředí, která (mimo jiné) má tuto problematiku v náplni práce, vznikl návrh postupu, jak strategický plán vypracovat. Jsme přesvědčeni, že by měl obsahovat silný prvek zapojení veřejnosti – tedy že by neměl vzniknout „od stolu“ v týmu jen několika málo lidí.

Vyzkoušené a ověřené metody takového strategického plánování existují, jednu podrobně nabízí například publikace Tvorba vize komunity. Metoda spočívá ve vytvoření řídícího výboru, složeného z osobností daného města či obce (působících v různých oblastech – kultury, historie, školství, sportu, spolkového života atd.), který připraví setkání obyvatel. Setkání proběhne během jednoho víkendu a prostřednictvím diskusí moderovaných nezávislým moderátorem velmi efektivně přináší názory celého spektra občanů na celé spektrum témat. Deseti prioritními tématy se pak zabývají pracovní skupiny, do nichž se může zapojit každý dle zájmu. Celý proces může trvat kolem jednoho roku, ale jsme přesvědčeni, že stojí za to. Zkušenosti odjinud ukazují, že se do plánování řada občanů s nadšením a dobrovolně pustí, a že opravdu přinášejí znalosti a zkušenosti, které by se bez nich neobjevily. 

Za Spolu pro Bojkovsko

Jana Tesařová