Jak se dá plánovat ve spolupráci s občany – inspirujeme se?

      Při přemýšlení, jak uchopit strategické plánování města ve spolupráci s občany nás mimo jiné napadlo podívat se, jak to dělají jinde. Našli jsme řadu příkladů a jeden z nich celkem blízko – ve Valašských Kloboukách, jejichž zástupci s námi byli ochotni zkušenosti sdílet. 6. dubna 2016 jsme uspořádali seminář pro zastupitele, členy komise rozvoje města a životního prostředí a zájemce z řad veřejnosti.

    Místostarosta Valašských Klobouk Ing. Martin Janík nám přiblížil, jak vznikal strategický plán v jejich městě, jaké byly výhody a nevýhody tvorby dodavatelskou firmou a vlastními silami (zažili totiž postupem let oba přístupy), a jak s plánem dále pracují, aby byl plněn a aktualizován. Na tvorbě plánu se ve Valašských Kloboukách podílejí odborníci prací v tematických skupinách, ale i široká veřejnost formou anket zveřejněných ve zpravodaji, veřejného projednání ad.

    Zajímavým postřehem bylo, že zástupci města přímo v terénu projednávají s dotčenými občany téměř každou investiční akci, a to ve fázi přípravy projektu, aby bylo možné zanést připomínky a nápady občanů do projektu včas. Sice se občas vyskytne na takovém setkání konflikt, který ale nakonec přinese užitek – obě strany si vysvětlí své postoje a mají prostor pro hledání řešení vhodného pro všechny.

    Město pravidelně pořádá setkání s malými i velkými podnikateli. Vzhledem k členství v Národní síti zdravých měst také každoročně organizuje fórum občanů, kde se každý může vyjádřit k deseti nejpalčivějším otázkám.

    Plánování není jenom o investicích, opravách a stavbách. Shlédli jsme řadu fotografií ze setkávání, diskusí, kulturních a sportovních akcí, které vznikly na základě strategického plánování a které oživují dění v Kloboukách.

    Děkujeme Martinovi Janíkovi za výbornou prezentaci, pro zájemce je videozáznam ze semináře dostupný zde.

 

 Více o jejich činnosti a strategickém plánu zde.

    Plánování komplikuje současný systém dotační podpory pro investiční projekty. Především krátká doba mezi vyhlášením dotačního titulu a realizací, kdy na konzultace se širší veřejností není čas.  Připraveným však štěstí přeje – pokud má město po domluvě s občany jasno v tom, co chce, může mít připraveny kvalitní koncepty projektů. Valašské Klobouky nám ukázaly, že to jde, když se chce.

    Byli jsme potěšeni účastí řady zastupitelů i členů komisí i jejich zájmem o téma a zapojení v diskusi. Zdá se nám, že se pomalu otevírá prostor pro plánování ve spolupráci s veřejností i v Bojkovicích. Jak řekl i sám Martin Janík: Je zde však nutná iniciativa vedení města.

Za Spolu pro Bojkovsko

Jana Tesařová