Budou záznamy ze zastupitelstva?

    Když jsme zhruba před rokem řešili, co vlastně chceme v Bojkovicích jinak, a za co se chceme zasadit, jednoznačně to byla otázka komunikace radnice s občany a větší zapojení občanů do rozhodování o prioritách města. Aby se občané mohli věcně zapojit do podobné diskuze, je nutné, aby k tomu dostali příležitost, a aby měli možnost získat co nejkompletnější informace o činnosti městského úřadu a zastupitelstva. Náš relativní úspěch v komunálních volbách, kdy jsme porazili většinu stran bývalé koalice, nás přesvědčil, že je zde množství občanů, kteří vidí tyto věci podobně. Naše sliby a program nebereme jen jako formalitu, která časem zapadne, ale jako závazek. Proto se budeme snažit i z opozičních lavic co nejvíce opatření a kroků vedoucích k transparentní radnici prosadit.

    Přestože je otevřené jednání zastupitelů a radnice módním trendem, na který většinou zastupitelé slyší (nemají přece co skrývat), hned druhé jednání zastupitelstva nás přesvědčilo, že to v Bojkovicích nebude jednoduchá cesta.

    Na jednání zastupitelstva města 18. 12. 2014 jsme tedy připravili návrh na „pořizování videozáznamů ze zastupitelstva a jejich následné uveřejnění na webových stránkách města“. V připraveném materiálu jsme rozvedli všechno od technického provedení po právní aspekty. Když jsme navíc dostali k prostudování programové prohlášení koalice, kde byl stejný bod uveden jako jedna z priorit současné koalice, věřili jsme, že je vyhráno.

Při samotném projednávání se vedla bohatá diskuze a bohužel spíše v duchu: „proč je tento návrh špatný“.

                Pan starosta uvedl obavy ze zneplatnění smluv, spekulací a nepřesností, což je sice legitimní argument, avšak nepodložený žádnou zkušeností s tímto opatřením, které některá zastupitelstva zavedla již před 4 roky a další se nyní přidávají.
                Dále se vyjádřila paní Zemánková, že zastupitelstva jsou veřejná a občané na ně mohou přijít, což je pravda, ale zveřejnění na internetu tomu nijak neodporuje. Cílem je právě to, aby občané, kteří se zajímají o dění ve městě, měli možnost se podívat na jednání zastupitelů, kdykoli jim to čas dovolí a třeba jen na ty části, které je zajímají. Jde o službu, kterou můžeme ve 21. století lidem zdarma nabídnout. Pokud se bude někdo z občanů chtít zapojit do diskuze, bude muset samozřejmě přijít na samotné jednání.
                Asi nejvíce kriticky k tomuto záměru vystoupil pan Zimmerman. Dle jeho voličů o tuto věc není společenská poptávka, občané mají možnost získávat informace jinými kanály, kterých je dostatek a v neposlední řadě není možné srovnávat Bojkovice s jinými městy. Takže popořadě. O společenské poptávce naštěstí nerozhoduje jen jedna skupina obyvatel. My naopak ve svém okolí vnímáme společenskou poptávku velmi silně. Až čas by nám ukázal, zda je toto opatření opravdu tak zbytečné. Že Bojkovice nejde v tomto ohledu srovnávat s jinými městy, není pravda. Stačilo by se porozhlédnout po internetu a najdeme dědiny se 7 zastupiteli i města s 21 jako mají Bojkovice a tamní zastupitelé by si nedovolili proti nahrávání protestovat.            

    Legitimní připomínka zazněla od pana Hely, že by zastupitelstvo mělo s lidmi jednat a diskutovat a ne jen vysílat na internetu. S tím samozřejmě souhlasíme, jak jsme již psali výše. Ale je opravdu zastupitelstvo tou jedinou platformou, kde diskutovat s občany? A vedlo by zveřejňování záznamů k odlivu přítomných občanů na zastupitelstvu, kterých chodí pravidelně kolem pěti?
My si to nemyslíme...

Dovolím si zde uvést také výsledek hlasování. Pro: 2 (my dva ze Spolu), proti: 16, zdrželi se: 3 (Ogrodník, Dolinská, Pavlacký).

    Město Bojkovice tedy nahrávky ze zastupitelstva uveřejňovat nebude. 

Pokud Vás to bude zajímat, aktuální informace budeme zveřejňovat na našich webových stránkách.