Archiv článků

Dárek na závěr?

převzato z Facebooku našeho lídra Předem bych chtěl upozornit, že tenhle příspěvek není zaměřený proti někomu osobně, ale zkrátka tu věc nějak cítím a Facebook je teď jedinou možností, jak se k tomu veřejně vyjádřit. A taky vím, že za to nesklidím moc chvály, ale spíš opovržení, ale vlastní postoj...
Celý článek

Revitalizace zeleně - anketa s výsledky

Slíbili jsme, že chceme více zapojit občany do rozhodování o podobě města, jednotlivých projektů i maxima dalších možných věcí.  Proto obyvatelé sídliště čtvrť 1. máje, kde někteří z nás bydlí nebo vlastní byt, dostali do svých schránek kratičkou anketu k revitalizaci zeleně na našem sídlišti,...
Celý článek

Zveme na říjnové zastupitelstvo

Zveme Vás na další zasedání zastupitelstva města Bojkovice, které se bude konat ve čtvrtek 22.10.2015 od 15.30 v zasedací místnosti MěÚ v Bojkovicích. Zasedání bude výjimečné v tom, že by měla být poprvé nasazena "těžká" technika v podobě hlasovacího zařízení a tabletů. Věříme, že to bude nejen...
Celý článek

Zářijové zastupitelstvo bude v Přečkovicích

Zveme Vás na 10. září 2015 od 15:30 do budovy č.p. 60 v Přečkovicích na další jednání zastupitelstva města. Program jednání je vyvěšen na stránkách města. Běžný občan z toho opět mnohé nevyčte a tak vám zde nabízíme k nahlédnutí  rozpis bodu majetkoprávní úkony města a jeho dodatek. Bude...
Celý článek

Jaké bude Bojkovsko za 20 let?

Důležitou prioritou v našem volebním programu bylo sestavení Strategického plánu rozvoje – tedy krátce řečeno představy, jak by Bojkovice měly vypadat například za 20 let. Bojkovice se v současné době nacházejí v období hektického budování – běží řada náročných investičních projektů a...
Celý článek

Náměstí a veřejná diskuze?

V pondělí 11. 5. se sešlo mimořádné zastupitelstvo, aby schválilo spěchající smlouvy, ale větší zájem vyvolalo zařazení bodu projednání petice občanů za revokaci usnesení, kterým zastupitelstvo pojmenovalo nové náměstí Náměstím. Pokusím se sám za sebe celou věc shrnout tak, jak to vnímám, jako...
Celý článek

Má veřejnost mluvit do rozhodování ve městě?

Při sestavování programu do loňských voleb jsme se mimo jiné shodli na tom, že pro kvalitní život v jakékoli obci či městě je důležité, jak se jejich občané podílejí na rozhodování. Nejednalo se o výkřik do tmy – někteří z nás tematiku veřejné správy studovali, viděli a prakticky zažili řadu...
Celý článek

O čem se bude jednat na březnovém zastupitelstvu

Ve čtvrtek 5.3.2015 od 15:30 proběhne v zasedací místnosti MěÚ další zastupitelstvo města Bojkovice. Oficiální program můžerte shlédnout na úřední desce města. Je zde jedna novinka, a to kompletní uveřejnění podbodů k bodu č. 8 majetkoprávní úkony města, na jejichž uveřejnění jsme...
Celý článek

Otevřené zastupitelstvo nebo Hospoda na mýtince?

    Děj veleznámé divadelní hry od Járy Cimrmana s názvem Hospoda na mýtince se odehrává v hospodě skryté v hlubokých lesích, jejíž původní majitel chtěl sice provozovat hospodu, ale nepřál si, aby mu do ní chodili lidi. V poslední době si na ni často vzpomenu, neboť se dá...
Celý článek