Stále SPOLU

Díky podpoře občanů i přes naši "last minute" kandidaturu jsem opět dosáhli na druhé místo ve volbách a tři mandáty v zastupiteltvu města a dokonce se stejnými zastupiteli. Moc děkujeme všem, co nám dali hlas, nebáli se za nás kandidovat nebo nás jakkoli podpořit. Zavazuje nás to k větší aktivitě v nadcházejícím volebním období.